Zvuková izolace - stavební akustika

Zvuková izolace

Šíření zvuku mezi dvěma místnostmi nebo mezi vnitřním a vnějším prostředím budov.

Věděli jste, že....?

....zvuková izolace je u konstrukcí příček se sádrokartonovými deskami nesrovnatelně lepší než u standardních zdí o stejné tloušťce? Masivní stěnu byste museli zdvojit, aby dosáhla stejných akustických hodnot jako příčka ze sádrokartonu...

ZESILTE TICHO! Akustický komfort Knauf - škola akustiky ke stažení zde

 

AKUSTICKÝ KATALOG KNAUF - Akustika stavebních konstrukcí a prostorová akustika se systémy Knauf

SDK desky pro všechny požadavky na zvukovou izolaci

Každý požadavek má své řešení

Příčky

V rámci konstrukcí Knauf je možné volit mezi standardně izolujícími deskami WHITE, velmi dobře izolujícími RED Piano,  výborně izolujícími DIAMANT a špičkově izolujícími SILENTBOARD.
Montované příčky jsou konstrukce sestávající z několika vrstev - prostředí s rozdílnými akustickými vlastnostmi. Právě vrstevnatost těchto systémů je klíčem k dosažení vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti, přičemž z hlediska statického je hmotnost těchto systémů zanedbatelná. proto v porovnání s tradičními zděnými konstrukcemi představují maximálně výhodné řešení - lehké a daleko účinnější.

Při použití desek Knauf DIAMANT a Knauf SILENTBOARD se výrazně zvyšují hodnoty vzduchové neprůzvučnosti na nízkých kmitočtech  (63 - 250 Hz - mluvené slovo) a pro člověka je tedy výsledná izolace subjektivně výrazně vyšší než vyplývá z pouhého srovnání hodnot Rw .
S použitím těchto desek je možné dosáhnout až o čtvrtinu vyššího účinku. Subjektivně vnímáno jde však o téměř 100% zlepšení izolačních schopností oproti standardu Knauf WHITE. přičemž hodnota Rw = 55dB představuje izolační schopnost plné betonové stěny tlošťky 200 mm.

Použití desek DIAMANT kromě výrazně vyšších izolačních schopností přináší i vyrazně vyšší tvrdost a povrchovou únosnost (55 kg na hmoždinku při 2 x 12,5 Knauf DIAMANT).

Dozvědět se více.

Předsazené stěny

Konstrukce Knauf mohou pomoci i tam, kde stávající - většinou zděná stěna - akusticky nestačí.Konkrétně je možné použít předsazené volně stojící stěny Knauf. I zde lze použitím různých typů desek (WHITE, RED Piano, DIAMANT, SILENTBOARD) dosáhnout výrazně změny účinnosti. Předsazené stěny Knauf jsou bez nadsázky ekonomicky nejúčinnější akustické opatření.

Předsazená stěna představuje řešení několika požadavků najednou:

  • není nutno opravovat nevyhovující povrch stávající stěny
  • do předsazené stěny lze vložit tepelnou izolaci pro zateplení zevnitř
  • získáme instalační mezeru, do níž lze vložit dodatečné instalace ,aniž bychom museli zasahovat do původní stěny
  • dokážeme zvýšit vzduchovou neprůzvučnost stávající stěny. Míra, do jaké se projeví takovéto opatření, závisí bezprostředně na plošné hmotnosti vylepšované stěny. Z hlediska uživatelského je přitom důležitý výsledek, tedy vzduchová neprůzvučnost nového systému sestávajícího z původní stěny a předsazené stěny. Obdobně jako u příček i zde hraje roli několik faktorů - zejména počet vrstev opláštění a volba typu desek.
Dozvědět se více.

 

Tiché železobetonové a keramické stropy

Nejúčinnější a nejekonomičtější variantou zlepšení zvukové izolace železobetonových či keramických stropů jsou podhledy (nejlépe samonosné) Knauf v kombinaci s plovoucími podlahami Knauf. U stropů, kromě vzduchové neprůzvučnosti R, sledujeme i kročejový hluk (vážený normalizovaný kročejový hluk Ln.w ).
Opět jako u předsazených stěn se zkoumá parametr celé soustavy. Dominantní roli hraje železobetonová stropní deska díky své hmotnosti. Vhodné opatření v podobě správně zvolené kročejové izolace v podlaze a izolace vložené do podhledu psk dokáže dát celé soustavě velmi dobré parametry. Pro minimalizaci kročejového hluku je nepominutelná podlaha s kročejovou izolací, solidní vzduchové neprůzvučnosti naopak nedosáhneme, pokud nebude možné z nějakýh důvodů provést podhled. To je důležité si uvědomit zejména u rekonstrukcí, kdy v prostorách o podlaží výše nebo níže není možné podhled či podlahu realizovat.

Dozvědět se více.


Kročejový hluk L

  • vzniká v důsledku chůze, dupání, po podlaze o podlaží výše a udává, jak moc slyšíme sousedy či děti běžící po podlaze nad námi
  • jeho vyjádření se provádí v decibelech, ovšem na rozdíl od vzduchové neprůzvučnosti zde klesající hodnota L znamená zlepšení ochrany proti kročejovému hluku - "čím méně hluku k nám doléhá, tím lépe"
  • obecně zde platí orientačně pravidlo, že s vyřešením kročejového hluku je zároveň dostatečně vyřešena i vzduchová neprůzvučnost soustavy

Tiché dřevěné trámové stropy

Zatímco u železobetonových stropů jsou konstrukce vítaným akustickým zlepšením, u stropů dřevěných jsou tyto konstrukce nutností. U dřevěných stropů platí, že hmotnost musí být vhodně použita a navyšování hmotnosti dřevěných stropů cementovými potěry či betonovými dlaždicemi přináší paradoxně nejméně účinné  a ekonomické řešení. Pokud nejde o novou dřevostavbu, týká se tato problematika výhradně rekonstrukcí, kde dřevěné trámové stropy naprosto dominují.
U dřevěných stropů platí sad nejvíce, že použitím desek typu DIAMANT nebo SILENTBOARD v kombinaci s plovoucími podlahami Brio či F146 se vzduchová neprůzvučnost, ale hlavně kročejový hluk skokově zlepší. Pro přiblížení problematiky si vše ukažme na dřevěném stropu se záklopem, podbitím a vloženou minerální vlnou bez podsypu.

Dozvědět se více.

Správně navržené detaily

Maličkost může být detail, ale u stavebních konstrukcí detail nikdy není maličkost. Pro akustický komfort musí být kvalitní nejenom samostatná konstrukce Knauf, ale i správně navržené detaily jejího připojení u podlahy, stropu a ostatních stěn.

Dozvědět se více.

Související stránky