Spolupráce a partneři Knauf

Spolupráce na prvním místě

Partneři a sdružení

Podporujeme společné zájmy, vývoj a úspěch v oblasti průmyslu, stavebnictví a mezi profesionálními partnery v oboru.

Jsme členy následujících sdružení

Podporujeme naše partnery v oboru