Moderní dřevostavby

Dřevostavby

V současné energeticky úsporné době přichází systém dřevostaveb jako rovnocenný partner ke stavbám zděným. Firma Knauf je partnerem i pro tento typ výstavby. Vzhledem k rozmanitosti výrobkového portfolia si můžete postavit dům z jednoho systémového řešení, a to se jménem Knauf.

Dřevostavby se systémy Knauf

Většímu rozšíření dřevostaveb v ČR brání pouze nízký stav vědomostí a informovanost zákazníků a investorů. Ovšem i pro tento druh staveb existují bezpečná a funkční řešení v souladu s jasně deklarovanými akustickými, požárními a uživatelskými vlastnostmi. To vše v souvislosti s aspekty stavební fyziky a ruku v ruce s běžně používanými technologiemi.
Hlavní výhodou dřevostaveb je rozčlenění jednotlivých funkcí celého stavebního systému na funkci pouze nosnou (dřevěné trámy a sloupy – ve spolupráci se ztužujícími deskami), na funkci tepelně izolační (vkládané izolace do dutin), na funkci instalační (dutiny na vnitřní části objektu), na funkci ochrannou (proti ohni a proti hluku) a na funkci estetickou a užitnou (povrchové úpravy, zavěšování předmětů atd.).

Typová řešení konstukcí

cutout_4057_standard_teaser_1

Konstrukce vnějších nosných stěn

Základním konstrukčním prvkem dřevostavby jsou nosné stěny, které zajišťují stabilitu, odolnost proti klimatickým vlivům a plní funkci akustického i požárního předělu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Každou takovouto základní stěnu lze přizpůsobit požadavkům konečného uživatele například provedením instalačních předstěn a dalšími úpravami, které zajistí dlouhodobou funkčnost celého objektu. Každou konstrukci lze poměrně jednoduše upravit a splnit celou paletu požadavků, která je u dřevostaveb stejně tak dosažitelná jako u objektů stavěných klasickou technologií. Nejjednodušší konstrukci tvoří nosný panel bez instalační dutiny s kontaktním zateplením. Celá stěna je uvažována jako difuzně uzavřená konstrukce s parozábranou za vnitřní pláštící sádrokartonovou deskou a s kontaktním zateplovacím systémem ETICS na sádrovláknité desce Vidiwall vnějšího opláštění.

uzavrena_bez_instalacni_roviny

Difuzně uzavřená konstrukce bez instalační roviny

Standardní a plně funkční konstrukci tvoří nosný panel s instalační dutinou pro rozvody TUV, elektro atd. s kontaktním zateplením na vnější sádrovláknité desce Knauf Vidiwall. Stěnu lze uvažovat jako difuzně uzavřenou s parozábranou pod instalačním roštem nebo jako difuzně otevřenou konstrukci s parobrzdnou deskou (např. OSB 15 mm s prolepenými a přelepenými spoji) a kontaktním zateplením s minerální izolací na vnější sádrovláknité desce.

Použtí:
Základní varianta nosné dřevěné stěny, která plní základní požadavky stavební techniky. Dodatečné zateplení je provedeno pomocí EPS. Ekonomicky nejdostupnější konstrukce.

Požární odolnost
REI 45 - 60 minut

Akustika
Rw≤ 55 dB

Parotěsná vrstva
LDS 100

Průřez nosného prvku
Větší z hodnot dle statického výpočtu a dle kriterií v Požárním katalogu Knauf

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation MPE nebo 140 mm Knauf Insulation Naturoll

uzavrena_s_instalacni_rovinou

Difuzně uzavřená/otevřená konstrukce s instalační rovinou

Použití
Běžně rozšířená skladba nosné dřevěné stěny, která splní nadstandardní požadavky. Dodatečné zateplení je provedeno pomocí EPS nebo minerální vlny. Standardní konstrukce dřevostavby, kterou lze přizpůsobit pro difuzně otevřenou skladbu. Proti základní variantě nabízí bezpečné vedení instalací a podstatně lepší akustiku.

Požární odolnost
REI 30 - 60 minut

Akustika
Rw ≤ 62 dB

Parotěsná vrstva
LDS 100

Materiály Knauf
Opláštění stěny: sádrovláknitá deska Knauf Vidiwall, sádrokartonová deska Knauf Diamant X, instalační rovina, sádrokartonová deska Knauf RED Piano/WHITE/Green. Profily CD a UD
Instalační rovina: sádrokartonová deska Knauf RED, přímé/akustické závěsy, CD + UD profily

Průřez nosného prvku
Větší z hodnot dle statického výpočtu a dle kriterií v Požárním katalogu Knauf

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation MPE nebo 140 mm Knauf Insulation Naturoll

Na rozdíl od kontaktního způsobu zateplení obvodové stěny přináší provětrávaná fasáda Aquapanel hned několik podstatných výhod. Z hlediska tepelné techniky přináší nejvyšší funkční bezpečnost pro odvod vlhkosti z konstrukce, zajišťuje velmi dlouhý fázový posun teplot, čímž brání přehřívání objektu v letním období a zároveň umožňuje nést i bezesparý obklad do plošné hmotnosti 40 kg/m2. Z hlediska akustiky rovněž přináší lepší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti oproti kontaktním systémům. Kromě jiného je to funkčně nejbezpečnější provedení odizolování soklové části objektu, protože cementová deska Aquapanel nepodléhá objemovým změnám ani působení rozmrazovacích solí a mrazových cyklů. Dilatační úsek u takovéto provětrávané fasády je 15 m.

otevrena_s_bezesparou_fasadou

Difuzně otevřená konstrukce s bezesparou provětrávanou fasádou

Použití
Speciální difuzně otevřená skladba nosné dřevěné stěny pro extrémní klimatické podmínky a mechanicky zatížené fasády. Nabízí širokou paletu povrchových úprav od běžného omítkového souvrství až po obklad do 40 kg/m2.

Požární odolnost
REI 30 - 60 minut

Akustika
Rw≤ 62 dB

Parotěsná vrstva
LDS 2 Silk

Průřez nosného prvku
Větší z hodnot dle statického výpočtu a dle kriterií v Požárním katalogu Knauf.

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation MPE nebo 140 mm Knauf Insulation Naturoll

obklad_soklove_casti

Obklad soklové části fasáda - Aquapanel

Použtí
Zajištění dlouhodobé funkčnosti soklové části objektu. Vysoce odolný proti odstřikující vodě.

Požární odolnost
Bez požadavku

Akustika
Bez požadavku

Materiály Knauf
vnější omítkový systém: penetrační akrylátový nátěr Knauf, Aquapanel Klebe- und Armiermörtel, výztužná síť Aquapanel, Aquapanel Fugenspachtel + Fugenband
Opláštění stěny: Knauf Aquapanel

Průřez nosného prvku
Hliníková nebo ocelová konstrukce

Izolace v dutině
XPS

Základním požadavkem na meziobjektovou stěnu je akusticky a požárně od sebe oddělit objekty stojící v řadové zástavbě. Tento požadavek je splněn použitím konstrukce meziobjektové stěny Knauf W553/W553 plus.

nosna_meziobjektova_stena

Nosná obvodová meziobjektová stěna

Použití
Nosná štítová stěna pro řadovou zástavbu RD. Plní poždavky na akustiku a požární odolnost.

Požární odolnost
REI 30 - 90 minut

Akustika
Rw= 65 dB

Parotěsná vrstva
LDS 2 Silk

Materiály Knauf
Opláštění stěny: sádrovláknitá deska Knauf Vidiwall, sádrokartonová deska Knauf Diamant

Průřez nosného prvku
50/180 nebo 60/140

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation MPE nebo 140 mm Knauf Insulation Naturoll

Jednou ze základních úloh pro dřevostavbu je vyřešení otázek utlumení kročejového hluku v rámci stropní konstrukce. Zatímco dřívější pokusy se zbytečným přitěžováním stropní konstrukce na straně podlahy vedly ke zvyšování průřezů nosné konstrukce a ke zvětšování konstrukční výšky objektu, lze nyní dosáhnout vynikajících akustických kvalit srovnatelných s betonovými stropními konstrukcemi i při zachování nízké plošné hmotnosti, malé zástavné výšce a subtilních rozměrech vlastní nosné konstrukce. Tajemstvím úspěchu je využití hmotnosti nikoliv na straně podlahy, ale na straně podhledu. Řešením je použití suchých podlah Knauf v kombinaci se zavěšeným nebo ještě lépe samonosným podhledem. Tajemství efektivity samonosného podhledu tkví v tom, že jediný spojovací prvek mezi nosnou částí stropu a podhledu je vzduch, který vede zvuk méně ochotně než jakékoliv zavěšení.

tiche_drevene_stropy

Tiché dřevěné stropy

Použití
Pro akustickou pohodu, bezproblémové vedení instalací a se zajištěnou požární bezpečností.

Požární odolnost
REI 15 - 60

Akustika
Hladina kročejového hluku: Lw≤ 55 dB a méně
Vzduchová neprůzvučnost: Rw≤ 52 dB a více

Materiály Knauf
Plovoucí vrstva na nosném záklopu: Knauf Brio WF/Knauf F146 na suchém podsypu Liapor
Podhledová konstrukce: zavěšený nebo samonosný podhled Knauf s deskami Knauf RED/Knauf Diamant/Knauf Silentboard

Izolace v dutině
160 mm izolace, např. Knauf Insulation Naturoll

Pro dodatečné vyztužení objektu a jako další nosný prvek například pro konstrukci schodiště se používá konstrukce vnitřní nosné stěny, na kterou je kromě únosnosti kladen i požadavek na akustické parametry, kterých je dosaženo montáží jednovrstvého nebo dvouvrstvého opláštění na předsazenou stěnu. Významným přínosem pro dosaženou akustickou pohodu je použití desek Knauf Diamant/Knauf Silentboard/Knauf Diamant X.

schodistova_stena

Nosná vnitřní stěna - schodišťová/ztužující

Použití
Vnitřní nosná stěna sloužící jako podpora pro schodiště případně jako dodatečné vnitřní ztužení objektu.

Požární odolnost
Bez požadavku

Akustika
Rw≤ 62 dB

Materiály Knauf
Opláštění stěny: sádrovláknitá deska Knauf Vidiwall, sádrokartonová deska Knauf Diamant

Průřez nosného prvku
Dle statického výpočtu

Izolace v dutině
160 mm izolace, např. Knauf Insulation Naturoll

Nejjednodušší bývá vždy nejlepší, a tak jako nenosné akustické a prostor dělící konstrukce je nejvhodnější použít již léty prověřený systém montovaných sádrokartonových příček na ocelových CW profilech, který kromě vynikajících akustických a požárně ochranných funkcí nabízí bezproblémové vedení všech instalací a zároveň umožňuje i zavěšení kuchyňské linky, umyvadla či zavěšeného WC.

vnitrni_pricka

Vnitřní příčky

Použití
Jednoduché dělení prostoru bez zásahů do nosné konstrukce objektu. Lehká a jednoduchá suchá montáž, která zároveň unese běžné zatížení a nabízí výborné akustické parametry.

Požární odolnost
EI 15 - 180

Akustika
Vzduchová neprůzvučnost: od Rw = 43 až po Rw = 73 dB

Materiály Knauf
Příčky na ocelových CW profilech Knauf s jednoduchou nebo dvojitou podkonstrukcí a jednovrstvým nebo vícevrstvým opláštěním.

Izolace v dutině
Podle tloušťky použitého profilu (např. Knauf Insulation Akustik Board (dříve TP 115) nebo DECIBEL (dříve TI 140 Decibel))

Pro řešení dvou problémů zároveň se občas hodí i jedna konstrukce, a tak pro vedení instalací a zároveň pro zlepšení akustických parametrů např. nosné dřevěné stěny se ideálně hodí předsazená nebo šachtová sádrokartonová stěna. V její dutině jste schopni schovat veškeré běžné rozvody (elektro, TUV, vytápění, kanalizaci) a zároveň do ní umístit dodatečnou tloušťku izolace, která zlepší akustický i tepelný komfort ve vnitřním prostředí.

predsazena_stena

Předsazené stěny

Použtí
Pro akustickou pohodu, bezproblémové vedení instalací a se zajištěnou požární bezpečností.

Požární odolnost
EI 120 minut

Akustika
Zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost stěny až o 16 dB v závislosti na vlastnostech vylepšované konstrukce

Materiály Knauf
Nekotvená předsazená stěna na CW profilech Knauf nebo kotvená předsazená stěna na CD profilech Knauf. Opláštění je prováděno v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Izolace v dutině
Knauf Insulation FCB Naturboard

Ochrana proti povětrnosti

Hlavním cílem každé dřevostavby je v co nejmenší zastavěné tloušťce stěny získat co nejlepší tepelně-izolační (někdy i tepelně-akumulační) vlastnosti a zároveň co nejvíce omezit možné tepelné mosty. Hlavní výhodou dřevostavby je to, že jednotlivé funkce konstrukce jsou rozčleněny do vrstev a jako takové jsou pak k sobě slučovány do finálního stavu.

Jednou z nejdůležitějších vrstev, jsou vrstvy ochraňující dřevěný nosný skelet před vlivem povětrnosti a zároveň tvořící tepelný štít proti chladu v zimě a proti horku v létě. Tyto systémy lze rozdělit na kontaktní a provětrávané.

Výhodou kontaktního zateplení je jednoduchá technologie aplikace, cenová dostupnost a hlavně z pohledu požární bezpečnosti stavby certifikovaný systém ETICS. Ten je i s izolantem z EPS klasifikován jako požárně uzavřená plocha. Z hlediska difúze vodních par konstrukcí je nejdůležitějším úkolem zachovat co nejvíce otevřené právě poslední vrstvy obálky, které jsou tvořeny cementovou armovací stěrkou s vloženou výztuží a povrchovou tenkovrstvou omítkou.

Provětrávaná fasáda Aquapanel nabízí bezesparý vzhled fasády, kterou laik nerozezná od kontaktního zateplení. Tento systém nabízí unikátní bezpečnost z hlediska difuze vodních par, protože poslední vrstvou obálky budovy je tepelná izolace s difuzní fólií, která nečiní vodním parám žádnou překážku, takže se jedná v podstatě o nejlepší princip odvodu vlhkosti z konstrukce. Tepelnou izolaci, která je umístěna v roštu nebo ukotvena na podkladní pláštící desku a opatřena difuzní fólií, chrání před povětrnostními vlivy bezesparý obklad z cementové desky Aquapanel, na kterou lze aplikovat libovolnou pastózní nebo minerální omítku Knauf nebo použít přírodní či keramický obklad až do plošné hmotnosti 40 kg/m2 a to při zachování výborných difuzních parametrů konstrukce. Jednou z nepřehlédnutelných výhod tohoto systému je fázový posun 14 hodin. Díky tomu lze eliminovat přehřívání objektu v letních měsících.

Nosná konstrukce

Výztužné opláštění nosné konstrukce zajišťuje ve spolupráci s dřevěným rámem celkovou tuhost stěnového dílce. Spojením stěnových dílců vzniká stěna. Vlastní výztužné opláštění může být zhotoveno ze sádrovláknitých desek Vidiwall nebo ze speciálních sádrokartonových desek Diamant X, Diamant nebo Topas. Tyto desky plní kromě své statické funkce i funkci protipožární, protože v případě požáru se ze sádry uvolňuje chemicky vázaná voda, která chrání dřevěné prvky proti působení plamene a teploty. Z tohoto důvodu jsou desky na bázi sádry několikanásobně efektivnější než desky na bázi dřevní hmoty. S pomocí sádrovláknitých a sádrokartonových desek lze vytvořit konstrukce nejen druhu DP3, ale i druhu DP2, které jsou požárně podstatně bezpečnější.

Dřevostavby Knauf - výpočet únosnosti stěnového dílce

Vnitřní suchá výstavba

Pro plné zajištění funkce dřevostavby je zapotřebí začlenit rozvody TZB, vhodně rozčlenit prostor a pro vybrané prostory zajistit akustickou pohodu (ložnice, obývací pokoje, dětský pokoj). Pro tyto účely je nejvhodnější použít standardní konstrukce suché výstavby s použitím ocelových profilů. Ucelený systém suché výstavby nabízí instalační příčky, akustické příčky, předsazené stěny, zavěšené i samonosné podhledy. Díky těmto nenosným, avšak dostatečně únosným systémům lze dosáhnout špičkových akustických i užitných hodnot dřevostavby. Jako jediný výrobce suché výstavby rovněž nabízíme systém pro „tiché dřevěné stropy“ s použitím suchých podlah Brio, F 146 a Aquapanel Floor.

Související stránky