Logistika a doprava

Ušetřete čas i peníze

Logistika

Chápeme a využíváme logistiku jako jeden z významných marketingových a prodejních nástrojů. Proto používáme nejmodernější logistické postupy tak, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků.

Zákazník na prvním místě

Bez ohledu na to, zda rekonstruujete rodinný dům nebo stavíte dvacetipatrový administrativní komplex, správná organizace na stavbě představuje polovinu úspěchu. Knauf vás zbaví rozhodující části této práce.
Při realizaci objednávky se ukáže, jak dobrá je organizace. Zajistíme, abyste dostali dodávku v termínu a na místo, kdy a kde ji potřebujete.
 

Doprava zboží od firmy KNAUF

Odbyt zboží Knauf

Společnost KNAUF Praha, spol. s r. o. dodává zboží pouze prostřednictvím svých smluvních obchodních partnerů.  
Náležitosti, které by měla obsahovat objednávka materiálu Knauf, naleznete v Prodejních a dodacích podmínkách, které jsou nedílnou součástí Ceníku výrobků Knauf. V případě dotazů kontaktujte obchodní zástupce nebo pracovníky odbytu.

stáhnout Prodejní a dodací podmínky Knauf

stáhnout Ceník Knauf

Přejít na seznam smluvních partnerů

Logistický servis zdarma

Součástí ceny dodávky je i zajištění její dopravy zdarma, pokud se jedná o ucelený kamion (23 t).

Expedice zakázek

Zboží Knauf je expedováno ze skladů Knauf v Praze ve Kbelích a v Počeradech (místa skladů jsou označena v Ceníku Knauf u jednotlivých produktů).


Provozní doba expedice zakázek:
SKLAD PRAHA - KBELY
PO - ČT: 7:00 - 17:00
PÁ: 7:00 - 16:00


SKLAD POČERADY
PO - PÁ: 6:00 - 22:00*
*Příjezd aut/ kamionu nejpozději do 18:00 hod.


UPOZORNĚNÍ:
S ohledem na vyšší bezpečnost osob je bezpodmínečně nutné při pohybu v areálech výrobních závodů Knauf Praha, s.r.o.  obléci výstražné vesty (k zapůjčení na vrátnici) a dbát pokynů pracovníků nakládky a odbytu. 

Kontakty - odbyt zakázek

Standardní logistický servis zdarma

Bez ohledu na to, o jaký druh zboží Knauf se jedná a ve kterém skladu se nachází, Knauf Vám zajistí dodávku kompletního sortimentu v rámci jednoho kamionu - od sádrokartonových desek přes podlahy, lepidla či spárovací hmoty. 
Doprava standardních dodávek zboží (ucelený kamion 23 t) je ZDARMA. 

Speciální řešení za poplatek

MALÉ ZÁVOZY
Potřebujete dodat menší množství zboží?
Máme pro vás řešení v podobě expresních dodávek do 1,5 tuny.
Zde si snadno vypočtete cenu dopravného:

Výpočet dopravného

Hmotnost zakázky včetně obalů a palet (kg)
Hodnota zakázky ve fakturačních cenách (v Kč bez DPH)

(v Kč bez DPH včetně zálohy na vratné palety)

AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU
Pro snadnou vykládku zboží na stavbě!
Zajistíme závozy až do 24 tun.
Zde si snadno vypočtete cenu dopravného:

Výpočet dopravného

Celková hmotnost včetně palet (T)
Cena

(v Kč bez DPH včetně zálohy na vratné palety)

Počet km
Počet EUR palet
Počet SDK palet

Inteligentní řešení pro lité potěry, sádrové a vápenocementové omítky

Z hlediska zpracování je zvláště výhodná volně ložená maltová směs, která je na stavbu dopravována v silech. Společnost Knauf zajišťuje dodávky materiálu v silech přímo na stavbu. Prostřednictvím Knauf PFT můžeme zaručit logistické know-how a profesionální jednání našich kvalifikovaných pracovníků, komplexní logistická řešení, i dodávku volně ložených materiálů až do příslušného podlaží.
Pro zajištění hladkého a hospodárného průběhu prací vám dodáme vždy takové silo, které je vhodné pro příslušný produkt a jeho množství. Strojní omítky dopravíme až na staveniště v samospádových silech o objemu až 22,5 m³. Maximální velikost náplně závisí na produktu a nosnosti použitého vozidla. Pro zpracování materiálu ze samospádových sil jsou používány beztlaké pneumatické dopravníky (např. zařízení Silomat společnosti PFT).

Podmínky pro postavení a zásobování sil na staveništi

Pro závoz sil a jejich zásobování z autocisteren je nutné:

 • Zabezpečit příjezd ke stavbě tak, aby se silo mohlo přivézt, odvézt a dále doplňovat z autocisteren(!!! 40 t !!!). Cesta musí být zpevněná alespoň štěrkem.
 • Silo má výšku až 7,5 m – v této výšce nesmí být elektrické vedení.
 • Zajistit průjezdnost, speciální auto se silem má výšku 4,2 m.
 • Na stavbě je nutné zajistit rovnou a pevnou plochu 3 × 3 m pro postavení sila.
 • Manipulace se silem na stavbě je zakázána, případný převoz zabezpečíme, ale množství materiálu nesmí přesahovat 10 t.
 • Silo by mělo stát v naprosté rovině, max. náklon 2 stupně (myšleno na pevném terénu).
 • Pevnost podkladu by měla být 0,3 N/mm2.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv technické úpravy na sile a vylepování reklam.
 • Množství materiálu v sile lze zkontrolovat pouze poklepem, je–li materiál v kónusu, zbývají v sile 3 – 4 t, je–li materiál po odklopné víko, zbývá 8 – 10 t dle obrázku.
 • Sila se doplňují přes kulový ventil a vzdálenost autocisterny by měla být 6 až 12 m.
 • Za místo postavení transportního sila, případně označení zodpovídá stavba.
Podmínky ke stažení