Knauf Knauf
zpět

Podpora architektům a projektantům

CAD detaily

Stáhněte si detail který potřebujete, ve formátu, který Vám vyhovuje.

Detaily W11.cz, D12.cz

W111.cz

Název Typ dokumentu Stáhnout        
W111.cz Napojení na nosnou stěnu CAD detail DWG DXF GIF PDF1  PDF2 
W111.cz Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Dilatace s krycím profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Dilatační spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Tspoj kotvení do profilu CW CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Roh CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Dveřní otvor s UA profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Dveřní otvor s CW profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Volný konec stěny CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Perspektiva - Stěna s kovovou podkonstrukcí P1 CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W111.cz Perspektiva - stěna s kovovou podkonstrukcí P2 CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W111.cz Oblouková stěna CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Řezaný spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Napojení na strop pro průhyb do 10 mm CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Kluzné napojení na nosnou konstrukci CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Stínová spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Napojení u podlahy CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Napojení na dřevěný záklop CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W111.cz Napojení na suchou podlahu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2

W112.cz

Název Typ dokumentu Stáhnout        
W112.cz Kluzné napojení na obvodový plast CAD detail DWG DXF GIF PDF1  PDF2 
W112.cz Napojení na masivní konstrukci kluzné CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na suchou omítku CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na nosnou stěnu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na předsazenou šachtovou stěnu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na suchou omítku CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na masivní konstrukci kluzné CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj desek vrchní vrstva sponkovaná CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz BFU1 Dilatační spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz BFU2 Dilatační spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz BFU4 Dilatační spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Zabudování elektrokrabice sádrou CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Zabudování elektrokrabice kastlíkem ze sádrokartonových desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Zabudování elektrokrabice pásy desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Zabudování elektrokrabice minerální vlnou CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj T kotvení do CW profilu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj T s flexibilním kovovým profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj T s hmoždinkou do dutých stěn CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj T kotvení do desky Diamant CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Spoj T kotvení do profilu CW CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Roh CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Roh s profilem CW a flexibilním rohovým profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Roh s flexibilním rohovým profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Dveřní otvor s UA profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Dveřní otvor s CW profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Volný konec stěny CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz P1 Perspektiva stěna s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG GXF GIF PDF2  
W112.cz P2 Perspektiva stěna s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W112.cz P3 Perspektiva stěna s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W112.cz Napojení na lehké obvodové pláště CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Na pojení na příčku W112 CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Řezaný spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na strop pro průhyb do 10 mm CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz VO2 Kluzné napojení CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz VO3 Kluzné napojení CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz VO4 Napojení příčky na sádrokartonový podhled CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na strop z trapézového plechu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz VO6 Napojení příčky na sádrokartonový podhled  CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na opláštěný ocelový nosník CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení u podlahy CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na podlahu z potěru CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W112.cz Napojení na hrubou podlahu se soklovými lištami CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2

W113.cz

Název Typ dokumentu Stáhnout        
W113.cz Napojení na nosnou stěnu CAD detail DWG DXF GIF PDF1  PDF2 
W113.cz Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Spoj desek vrchní vrstva sponkovaná CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Spoj T kotvení do profilu CW CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Roh CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Dveřní otvor s UA profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Dveřní otvor s CW profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz P1 Perspektiva  Stěny s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W113.cz P2 Perspektiva Stěny s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W113.cz Řezaný spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Napojení na strop pro průhyb do 10 mm CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W113.cz Napojení u podlahy CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2

W115.cz

Název Typ dokumentu Stáhnout        
W115.cz Napojení na nosnou stěnu CAD detail DWG DXF GIF PDF1  PDF2 
W115.cz B1 Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz B2 Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz Dilatační spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz Spoj T kotvení do profilu CW CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz Roh CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz Dveřní otvor s UA profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz P1 Perspektiva  Stěna s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W115.cz P2 Perspektiva Stěna s kovovou podkonstrukcí CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W115.cz Řezaný spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz Napojení na strop pro průhyb do 10 mm CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115.cz Kluzné napojení CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W115cz Napojení u podlahy CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2

W116.cz

Název Typ dokumentu Stáhnout        
W116.cz Napojení na masivní stěnu CAD detail DWG DXF GIF PDF1  PDF2 
W116.cz B1 Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz B10 Spoj desek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz Přechod na příčku W112 CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz Dveřní otvor s UA profilem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz P1 Perspektiva instalační stěna CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W116.cz P10 Perspektiva instalační stěna CAD detail DWG DXF GIF PDF2  
W116.cz Spřažení profilu pásy sádrokartonu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz VO1 Napojení na strop pro průhyb do 10 mm CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz Kluzné napojení CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz VO10 Napojení na strop pro průhyb do 10 mm CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
W116.cz Napojení u podlahy CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2

D127.cz

Název Typ dokumentu Stáhnout        
D127.cz Perspektiva zavěšení CAD detail DWG DXF GIF PDF1  PDF2 
D127.cz Napojení na stěnu - viditelný spoj CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - horizontální stínová spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - typ desky Danoline CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Podélná hrana HRK - štěrbinové děrování CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Podélná hrana 4SK - přímé děrování CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Podélná hrana FF - přímé děrování CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Podélná hrana UFF - přímé děrování CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Podélná hrana - typ desky Danoline CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Řezaná hrana 4 SK - přímé děrování CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Řezaná hrana 4AK - blokové štěrbinové děrování CAD detail DWG DXF   PDF1  
D127.cz Řezaná hrana lineární - Cleaneo Cap CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Řezaná hrana - typ desky Danoline CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - krycí deskový pásek CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - lem viditelná spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - lem tmelený CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - lem netmelený CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Napojení na stěnu - typ desky Danoline CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Perspektiva - přímý závěs CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Perspektiva - odolnost proti vrženému míči CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Odskočený podhled CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Stropní panel CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Řezaná hrana - podhled pod podhledem CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Dilatační spára - podélná hrana CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Dilatační spára CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Připojení podhledu k montážnímu profilu CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Připojení podhledu k příčce CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Instalace stropního osvětlení CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Perspektiva - podhled pod podhledem - PO zdola CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2
D127.cz Perspektiva - podhled pod podhledem - PO shora CAD detail DWG DXF GIF PDF1 PDF2

Související stránky

 • HLÁSIČ

  Protipožární ochrana systémem FIREWIN

  Nejlepší ochranou proti požáru je použití stavebních prvků protipožární ochrany. Knauf nabízí kvalitní a účinné produkty či … Protipožární ochrana systémem FIREWIN
 • Delfinlagune03

  Prostorová akustika

  Šíření zvuku uvnitř místnosti, kde vedle přímého zvuku vzniká i zvuk, který se odráží. Prostorová akustika
 • DSC_2949

  Bezpečnostní konstrukce

  Pružně reagujeme na požadavky stavebního trhu a zvyšující se nároky uživatelů staveb. Proto stále rozšiřujeme počet skladeb konstrukcí, … Bezpečnostní konstrukce
 • foto_titul

  Dřevostavby

  V současné energeticky úsporné době přichází systém dřevostaveb jako rovnocenný partner ke stavbám zděným. Firma Knauf je partnerem i … Dřevostavby
 • vytohove_sachty

  Výtahové šachty

  Opláštění výtahové šachty musí být nejen funkční, ale i snadno proveditelné, a také by mělo dobře vypadat. Společnost Knauf má v … Výtahové šachty
 • ID_271008_Weishaupt1

  Chladící a tepelné stropy

  Žhavý tip pro příjemně chladivé klima v místnostech. Chladící a tepelné stropy
 • IMG_9774

  Vlhké prostory

  Na správně zvoleném souvrství v mnoha případech závisí funkčnost stavby. To platí beze zbytku i pro prostory se zvýšenou vlhkostí, mokré … Vlhké prostory
 • Obr 1

  Perfektní povrchy

  Sádra je jeden z nejstarších stavebních materiálů vůbec. Již tisíciletí je ceněna pro své vlastnosti v bydlení. KNAUF je jedním z … Perfektní povrchy