Bezpečné bydlení

Vlhké prostory

Na správně zvoleném souvrství v mnoha případech závisí funkčnost stavby. To platí beze zbytku i pro prostory se zvýšenou vlhkostí, mokré provozy i venkovní prostředí.

Systémy pro vlhké prostředí, mokré provozy a venkovní použití

Výrobky, systémy a jejich sestavy včetně povrchové úpravy prováděné na konstrukcích vystavených vlhkostnímu zatížení vyžadují vždy specifický přístup a zohlednění. Počínaje návrhem, tepelně technickým výpočtem, vlhkostní bilancí, zohlednění rizika kondenzace, projektem, způsobem provádění a následného využití dané stavby.
Je nutné si uvědomit, že použité materiály nejsou většinou stejného stavebně technického původu (minerál x organika x kov). Jejich vlastnosti a dlouhodobé chování jsou výrazně odlišné vlivem vlhkostního a teplotního zatížení a užívání stavby. Pro jejich vzájemné použití je vždy nutné správně stanovit prováděcí a technické podmínky.

Tyto desky doporučujeme pro vlhké a mokré místnosti

Přehled desek a jejich použití ve vlhkých prostorech

Na správné volbě desek a příslušenství v mnoha případech závisí funkčnost celé stavby. Knauf tyto systémy nabízí, a lze je využít v mnoha oblastech.

Stáhněte si PDF s přehledem.

Související stránky