Skupina Knauf

Spojení tradic a inovací

Skupina Knauf

Od rodinné firmy k světovému gigantu

Na začátku byla idea: bratři a stavební inženýři Karl a Alfons Knaufové byli na počátku 30.let fascinováni surovinou sádry.

V roce 1932 získali bratři Alfons a Karl Knaufové těžební práva na těžbu sádrovce. O rok později vybudovali v německém Perlu an der Mosele první závod na výrobu sádry. Tím položili základy dnešní společnosti Knauf, která však nadále zůstává rodinným podnikem.

Rok 1949, kdy vznikla Spolková republika Německo, představoval nový začátek také pro společnost Knauf. Současně však znamenal i milník v její historii. V severobavorském městě Iphofen byl nejprve postaven závod na výrobu sádry a nyní v něm má skupina své hlavní sídlo. V polovině šedesátých let představila společnost Knauf první strojní omítku MP 75 a současně vyvinula potřebné omítačky a čerpadla. Dále začala vyrábět lité potěry na bázi anhydritu.

Se zahájením výroby prvních sádrových desek v Iphofenu v roce 1958 začala nová kapitola v historii podniku. Podniková strategie si vyžádala, aby na výrobu sádrových desek navázal vývoj komplexního systému suché výstavby včetně veškerých zařízení a nástrojů potřebných ke zpracování. Nabídku tedy rozšířilo speciální nářadí a kovové profily pro montáž stěnových a stropních konstrukcí.

Podíl ve společnosti Deutsche Perlite GmbH (Dortmund) v roce 1970 představoval první investici společnosti Knauf do materiálu, který neobsahuje sádru - do perlitu. Poté následovaly investice mj. do výrobků stavební chemie, vápenných a cementových omítek, izolačních materiálů, minerálních stropních systémů a cementových desek Aquapanel.
Skupina Knauf navíc vyrábí především ve Francii tvarové dílce z expandovaného polystyrénu (EPS) pro obalovou techniku a dále díly vyráběné vstřikovým litím pro automobilový průmysl a průmysl zábavní elektroniky.
Mezitím nabyly na důležitosti v rámci prodejního programu společnosti Knauf také izolační materiály. Kořeny tohoto odvětví sahají až do roku 1978, kdy společnost Knauf převzala závod na výrobu izolačních materiálů ze skelné vlny v Shelbyville (USA).

Skupina Knauf nadále působí jako rodinný podnik a je přítomna ve více než 90 zemích s přibližně ve více než 90 zemích s přibližně  80 závody na zpracování surovin a více než 300 výrobními závody na všech kontinentech. Systémy Knauf zjednodušují plánování a výstavbu v globálním měřítku a nabízejí komplexnmí řešení a zajištění kvality. V mnoha zemích je jméno Knauf synonymem pro sádru. Skupina je řízena generálními partnery Alexanderem Knaufem, Jörgem Kampmeyerem a Dr. Uwe Knotzerem. V roce 2022 zaměstnával Knauf přibližně  41 500 zaměstnanců po celém světě a dosáhl tržeb ve výši 15,4 miliardy eur. 

Rodinný podnik
Od svého založení se společnost Knauf proměnila z rodinného podniku na rodinu podniků, které však zůstávají v rodinném vlastnictví. V osmdesátých letech se ujali jejího řízení Nikolaus a Baldwin Knaufové, synové otců zakladatelů. V mnoha podnicích zastávají vedoucí funkce členové rodiny. Od roku 2008 je skupina Knauf řízena osobně ručícími komplementáři.
V současnosti řídí skupinu pánové Manfred Grundke, Alexander Knauf a Jörg Kempmeyer.

Více o skupině Knauf

Související stránky