bezpečí i estetika

Výtahové šachty

Opláštění výtahové šachty musí být nejen funkční, ale i snadno proveditelné, a také by mělo dobře vypadat. Společnost Knauf má v nabídce opláštění výtahových šachet pomocí sádrokartonových desek Diamant.

Nejlepším řešením je Diamant

Nové moderní výtahy jsou výkonnější, spolehlivější, méně poruchové, provozují se s nižšími náklady na údržbu a na spotřebu elektrické energie. U výkonnějších zařízení ale vzrostly nároky na podmínky provozování a je tedy důležité oddělit technologii výtahu od znečištěného prostředí na schodišti, což souvisí s rekonstrukcí výtahové šachty. U výtahů provozovaných v čistém prostředí se prodlouží životnost a zároveň se zvýší bezpečnost při přepravě osob. Rekonstrukce opláštění výtahových šachet je většinou realizována z důvodu nutnosti splnění nových normových požadavků ČSN EN 81-1+A3 u zařízení, která byla uvedena do provozu již před mnoha lety a nejsou již vyhovující zejména z hlediska bezpečnosti.

Certifikovaný systém KNAUF Diamant
Konstrukční novinkou, kterou při realizaci oceňují výtahářské firmy, je předsazená stěna Knauf W 63 určená pro plné hrazení výtahových šachet. Tato konstrukce složená ze stěnových profilů UW a CW a opláštěná jednovrstvou 12,5milimetrovou deskou Knauf Diamant získala inspekční certifikát pro daný účel. Splnila kritérium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti stávajících zámečnických konstrukcí. Ty ostatně po několika desítkách let provozu bývají v povážlivém stavu a konstrukce s jejich použitím vykazuje neznámé vlastnosti. Závažnost výběru plného hrazení výtahové šachty vyvstane, pokud si představíme pád chodce do výtahové šachty ze schodiště poté, co se opřel o stěnu a ta se prolomila. Je na zodpovědnosti každého zadavatele, pro kterou variantu se rozhodne. Rozdíl v nákladech mezi rekonstrukcí ohrazení výtahové šachty improvizovaným způsobem nedoložitelných vlastností a správně provedeným ohrazením činí kolem 1000 Kč na jedno podlaží.
Knauf nabízí spolehlivé certifikované řešení, které je výhodné i z cenového hlediska. Řešení, které mohlo vzniknout pouze díky sádrokartonové desce Knauf Diamant.

Únosnost, stabilita, odolnost

ID_281996_Zertifizierung_Fachunternehmer_4

Z hlediska funkčnosti je pro opláštění výtahové šachty důležitá hlavně únosnost, stabilita a mechanická odolnost. Jde tedy zejména o průhyb opláštění, který musí vyhovovat normovým hodnotám dle ČSN EN 81-1+A3. Materiál pro opláštění výtahové šachty musí také splnit zkoušku mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-2. Povrch výtahové šachty by měl být dostatečně pevný a tvrdý, protože výtahové šachty jsou vystaveny mechanickému zatížení zejména při pohybu osob a stěhování předmětů na chodbách. Mezi další neméně důležité požadavky na opláštění jsou požární odolnost (ČSN 730802), ochrana proti hluku, a také požadavky na ochranu zdraví osob, životního prostředí a hygieny. Tyto požadavky jsou použitím systému opláštění výtahových šachet Knauf W63 s opláštěním deskami Diamant splněny.

O tom, že opláštění šachet pomocí systému Knauf W63 plní i svou estetickou funkci není pochyb. Na opláštění deskami Diamant lze aplikovat různé typy povrchových úprav např. nátěry (olejové, alkalydové, disperzní, polymerové…), tapety, keramické obklady, tenkovrstvé omítky. Další typy povrchových úprav jsou uvedeny v technickém listu W63 Opláštění výtahových šachet.

Oproti jiným systémům opláštění výtahových šachet (sklo, plech, sádrovláknité desky, dozdívky apod.) má provedení opláštění pomocí systému Knauf W63 svoje výhody typické pro suchou výstavbu – rychlost, absence mokrých procesů a menší zatížení nosné konstrukce stavby.

Na tento systém jsou vydány všechny potřebné certifikáty, a proto je tento systém možné bez obav navrhovat a realizovat na mnoha stavbách.

Související produkty

Související stránky