Kino Lucerna

Náročné akustické požadavky splnily desky Silentboard a Diamant

Kino Lucerna

Palác Lucerna je multifunkční budova, jejíž počátky sahají do roku 1913. Součástí tohoto rozsáhlého komplexu v centru Prahy je kromě jiného i kino.

Do budovy je začleněn malý kinosál pro cca 70 lidí. Požadavkem investora bylo jeho dokonalé odhlučnění vůči sousedním provozům. Jedním z nich je divadelní sál Lucerny a nad kinem je dokonce byt. Na rozdíl od nově budovaných multiplexů, kde je možné všechny parametry budovy nově zvolit, se architekt i prováděcí firma při rekonstrukci prali nejen s nedostatkem prostoru, ale i omezenými manipulačními a technologickými možnostmi.

Z technologického hlediska bylo zřejmé, že nejlepším řešenáím bude využití suché výstavby. Úkolem bylo dosáhnout odpovídajícího akustického efektu. Pro řešení byly tedy zvoleny konstrukce na bázi desek Diamant a Silentboard. Obě tyto desky, kromě vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti, posouvají hranice koencidence a rezonance mimo slyšitelné pásmo.

Lokalita

Kino Lucerna

Vodičkova 704/36
110 00 Praha


Najít trasu

Související stránky