Neustálé zdokonalování

Vytvářet nové hodnoty a uchovávat stávající, utvářet budoucnost

Kvalita a společenská odpovědnost

Myslet a jednat odpovědně

Kvalita

Důležitou součástí naší celkové firemní politiky je poskytovat optimální kvalitu pro určitý způsob použití a aktivně se podílet na zajištění kvality a jejím dalším rozvoji.
Jako silná značka orientovaná na inovace se Knauf zaměřuje především na potřeby trhu a svých partnerů.
Pro Knauf znamená kvalita nejen plnění norem a předpisů. Všechny výrobky procházejí nepřetržitým procesem zajišťování kvality a optimalizace. Společnost Knauf chce předvídat budoucí vývoj na trhu, pozitivně ho ovlivňovat a vyvíjet s předstihem uzpůsobená systémová řešení.

Odpovědnost a udržitelnost

Příštím generacím musíme zanechat nedotčenou ekologickou, sociální a ekonomickou strukturu. To je naše motivace, protože jednat udržitelným způsobem dnes znamená hospodařit se zaměřením na budoucnost.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. zavedla plně funkční systém řízení jakosti, který je součástí Politiky integrovaného systému řízení (IMS). Systém řízení jakosti splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 9001:2016. Účinnost a uplatnění IMS potvrzuje spokojenost zákazníků, analýza a hodnocení procesů zaměřených na realizaci produktů a také interní a externí audity. Informace získané auditem tvoří základ pro nepřetržité zdokonalování systémů řízení jakosti.

Více IMS