Ochraňte se s bezpečnostní konstrukcí

Bezpečnostní konstrukce

Pružně reagujeme na požadavky stavebního trhu a zvyšující se nároky uživatelů staveb. Proto stále rozšiřujeme počet skladeb konstrukcí, které vyhovují aktuálním normám z hlediska bezpečnostních požadavků.

Bezpečnostní konstrukce v suché výstavbě

Ve stavebnictví jsou kromě standardních požadavků na vlastnosti stavebních konstrukcí, také požadavky týkající se bezpečnosti. Nové skladby a certifikace skladeb bezpečnostních konstrukcí najdou využití v:

 • bankách
 • pojišťovnách
 • justičních budovách
 • prodejnách klenotů
 • policejních budovách
 • vojenských zařízeních

Ve všech těchto budovách jsou kladeny vysoké požadavky na potřebu uživatelů z hlediska bezpečnostních norem a z hlediska jejich vlastní bezpečnosti.

Bezpečnostní konstrukce v rámci suché výstavby jsou celkově lehčí, rychlejší na montáž i demontáž. Bezpečnostní konstrukce jsou vyžadovány díky přísnějším kritériím pojišťovacích společností, ale také je nutné použít tyto konstrukce ve stavbách, kde se předpokládá nebezpečí vniknutí nepovolanými osobami nebo je nutné prostory ochránit proti násilnému vniknutí a samozřejmě tam, kde to vyžaduje norma.
Skladby bezpečnostních konstrukcí jsou obdobné jako u konstrukcí suché výstavby s tím rozdílem, že se pro zajištění bezpečnostní třídy vkládá do konstrukce mezi sádrokartonové desky a ocelové profily nebo mezi sádrokartonové desky plech o tloušťkách 0,5 – 0,6 mm. Plech se připevní pomocí trhacích nýtů na ocelové profily nebo se přišroubuje a tím je zajištěna jeho poloha. Touto úpravou dojde k zvýšení bezpečnostní třídy standardních konstrukcí.
Další možností jak dosáhnout bezpečnostní třídy RC3 je použití desek Topas nebo Massivbauplatte na ocelové spodní konstrukci. Tyto stavební desky mají vyšší tuhost resp. pevnost jádra, proto vyhoví na stupeň třídy bezpečnosti RC3 i bez vloženého plechu.  

Velkým problémem bývají u těchto konstrukcí prostupy, různé typy zásuvek, vypínačů či elektrokrabic, kde většinou vznikají různá omezení a složité detaily. Společnost Knauf provedla zkoušku s elektrokrabicemi umístěných v konstrukci bezpečnostních příček. U většiny skladeb je nutností elektrokrabice neumisťovat proti sobě a do jednoho pole. S elektrokrabicemi umístěnými naproti sobě v jednom poli je certifikovaná skladba s označením W118 v provedení W115 symetrická na stupeň bezpečnosti RC3. Tato skladba je opatřena  plechem o tl. 0,5 mm umístěným mezi profily. Je tedy možné při dodržení podmínek, které jsou uvedené v technických listech osazovat do bezpečnostních příček elektrokrabice.
Veškeré skladby a konstrukce jsou certifikovány dle aktuálních platných norem příslušným certifikačním úřadem pro Českou republiku. Je potřebné, aby bezpečnostní konstrukce montovaly pouze firmy, které jsou proškolené firmou Knauf a mají platný certifikát na montáž bezpečnostních konstrukcí Knauf.

Když nemocnice a lékařská pracoviště provádějí rentgenové vyšetření, musí to být provedeno ve speciálně stíněné místnosti. Přitom zátěž pro zaměstnance a pacienty by měla být co nejmenší.
Proto Knauf vyvinul speciální sádrokartonovou desku Knauf Safeboard, která svými přednosti předčí pracné aplikace barytových omítek na stěny nebo tradičně používané sádrokartony s olověným pláštěm.
Knauf SAFEBOARD nabízí bezolovnatou alternativu s řadou přidaných hodnot: flexibilnější design, snadnější manipulaci i protipožární ochranu a kvalitní zvukovou izolaci. Přitom se zpracovává jako „normální“ sádrokartonová deska.
 
Jednoznačné výhody sádrokartonové desky Knauf SAFEBOARD:

 • 100% ochrana proti RTG záření s 0% olova
 • Nízká hmotnost ve srovnání s deskami s plechy
 • Bezpečná protipožární ochrana
 • Velmi dobrá zvuková izolace
 • Snadné zpracování
 • Flexibilní design s technikou skládání a ohýbání
 • Šetrné k životnímu prostředí při pozdější likvidaci, protože neobsahuje olovo
 • Nákladově efektivní použití ve srovnání s konvenčními olověnými konstrukcemi

Související stránky