V Tower

Odvážná architektura, kvalitní materiály

Nadčasová technologická řešení a dokonalé služby

Podoba V TOWER, unikátního 104 metrů vysokého bytového komplexu ve tvaru písmene V,  je návrhem předního českého architekta Radana Hubičky a jeho ateliéru. Realizaci projektu zajišťuje developer PSJ INVEST, a.s. a hlavním cílem bylo dát Praze zcela novou úroveň rezidenčního bydlení. Dům je výjimečný nejen svým vzhledem, ale hlavně technickým provedením a precizností s níž je postaven. Přestože se stavba nachází v těsné blízkosti skupiny nejvyšších budov v Praze, nebude sloužit jako další administrativní budova nebo hotel, ale výhradně jako bytový komplex s nadstandardním zázemím.
 

Vše bylo navrhováno s jediným cílem, nabídnout novým vlastníkům vysokou kvalitu bydlení se vším co k tomu patří. Počínaje volbou kvalitních materiálů, jejich zpracováním a konče technologickým vybavením.  Je to v tomto směru jedinečný projekt, protože žádná jiná bytová budova u nás neposkytne srovnatelnou kombinaci vybavenosti, pohodlí, designu, domyšlenosti detailů, technických řešení a služeb hotelového typu. V TOWER Prague je jako první rezidenční projekt v Evropě držitelem certifikátu LEED PLATINUM, který má nejpřísnější požadavky na vztah k životnímu prostředí, komfortu bydlení a efektivnosti provozu.
 

Takové je z pohledu výrobce Knauf heslo skupiny, která tuto budovu postavila. Bytová výstavba pochopitelně řeší jiné detaily a požadavky než výstavba kanceláří. Na členění dispozic uvnitř jednotlivých bytových jednotek byly použity sádrokartonové příčky, ale s tím nejlepším sádrokartonem, jaký lze v současné době k podobným účelům vyrobit a to s deskami Knauf Diamant. Je to proto, že jsou ze sádrokartonových desek, díky zvýšené gramáži a kvalitě vrstev kartonu, nejméně náchylné na mechanické poškození povrchu a mají výborné akustické parametry. Kvalitě se zde věnuje opravdu velká pozornost. V celé bytové části objektu nenaleznete na povrchu stěn horší sádrokartonovou desku, než Diamantovou.
Akustika je další důležitá otázka, která se na celém domě řešila. Díky tomu, že nosnou konstrukcí je betonový monolit, museli se projektanti vypořádat s omezením hladiny kročejového hluku, protože ten se nese po betonové konstrukci velice snadno a následná opatření nebývají vždy uspokojivá. To je další důvod, proč byly použity Knauf Diamantové desky a to i na předsazených stěnách uvnitř bytů, kde kryjí betonové prvky, které by mohly přenášet vibrace a hluk z vedlejších prostor. Předsazené stěny s deskami Knauf Diamant jsou i na mezibytových příčkách, které byly vyzděny z keramických, nebo Liaporových bloků. Pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti se ještě před tyto vyzděné konstrukce zhotovily předsazené stěny, pružně přikotvené přes akustické závěsy, aby neprůzvučnost mezi byty výrazně překračovala akustickou normu jejíž požadavek je Rw = 53 dB.
Ne zcela běžná je také úprava rohů na všech sádrokartonových konstrukcích a to je frézování. Mechanickou zkouškou na stavbě se přímo zkoušelo, zda je pevnější proti mechanickému poškození klasický Al roh natmelený na sádrokartonových deskách, nebo vyfrézovaný roh na desce Diamant se zvýšenou tvrdostí jádra a povrchovou tvrdostí. Zjistilo se, že varianta frézovaného rohu snese větší mechanickou zátěž a při jejím poškození je pak i snáze opravitelná. Proto se v rámci celého objektu přistoupilo k použití právě frézovaných rohů, které se pak vyrábějí u externí firmy mimo stavbu a na stavbu se dovážejí již hotové a přímo se šroubují na hrany konstrukcí. S tím je nepřímo spojena také metoda tmelení, která není prováděna standardním způsobem, ale za pomoci disperzních tmelů a papírových výztužných pásek, které v kombinaci právě s disperzními tmely, k tomuto účelu vyrobenými, vykazují nejvyšší možnou pevnost a soudržnost s povrchem desky. Díky estetickému vjemu byly ze svislých konstrukcí zcela odstraněny řezané spáry a tak se na záklopy příček a předsazených stěn používají desky s výškou na celou světlost místností a tmelí se pouze svislé spáry. Všechny příčky jsou pak kluzně uloženy, aby na jejich rovinnost nemělo vliv sedání stavby a dotvarování betonu.
Interiér stavby však nejsou pouze příčky a předsazené stěny, tvoří jej i podhledy. Ty jsou na této stavbě výjimečné tím, že je v nich nainstalován systém topení a chlazení. Medium pro přednost tepla a chladu je vedeno v kapilárním systému, který doléhá na desky záklopu podhledů a předává jim svou energii. Aby tato předávka tepla, případně chladu byla dostatečně efektivní, byly zde použity desky Knauf THERMOBOARD Plus, což jsou speciální sádrokartonové desky s příměsí grafitu, se zvýšenou tepelnou vodivostí λ ≥0,45W/(m.K).  Montují se šroubováním na standardní rastr pro sádrokartonové podhledy, na kterém byla před tím provedena příprava v podobě osazení kapilárního systému a umístěna izolace, aby byl výkon nosného media předáván pokud možno do vodivých desek a ne do stropního meziprostoru. V podhledech jsou zakomponovány také niky pro osvětlení, které se vyráběly rovněž frézováním desek, aby byl způsob provedení a s tím spojená i kvalita povrchu stejná, jako na stěnách.
Abychom si s firmou AQT Pipe (dodavatel chladících rohoží) ověřili výkonové parametry podhledů s deskami Knauf THERMOBOARD Plus, byl celý tento systém testován na UCEEB ČVUT v Buštěhradě (pan prof. Ing. Karel Kabele, CSc. a jeho tým). Výsledky byly více než přesvědčivé. Výkon systému (okolo 65W/m² u chlazení a kolem 80W/m² u vytápění) je obdobný jako při aplikaci chladících (topných) systémů do omítky.
Podhledy budou podobně jako příčky a předsazené stěny vytmeleny v kvalitě povrchu Q4, což znamená, že plochy budou celoplošně přetmeleny a přebroušeny, aby nebyly viditelné spoje desek a pohledová plocha byla kompaktní. Po aplikaci stěrky, přebroušení bruskou a vymalování je celkový dojem z kvality povrchů skoro povznášející.. Takto upravenou místnost ze sádrokartonu budete v Praze hledat asi marně. Dokonalejší povrch na stěnách nenajdete ani v Národním divadle.
V tomto směru byl slogan „Výjimečná kvalita“ opravdu naplněn.

V Tower

Milevská 2094, Praha 4


Najít trasu

Související stránky