Kontaktní formulář

Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na mnohé z Vašich otázek. Nebo nám můžete poslat svůj dotaz vyplněním kontaktního formuláře

Pro příčku výšky 13,5 m je možná konstrukce z profilů CW 150 s osovou roztečí 312,5 mm a opláštěním z desek 3x12,5 mm Knauf WHITE. Maximální vodorovné plošné zatížení na tuto příčku může být 0,2 kN/m².

Do prostoru bazénu doporučujeme desky Knauf AQUAPANEL Indoor. Jsou to cementové desky bez dřevní hmoty, kterým mokré prostředí nevadí a podhled, pokud je správně namontován, vydrží dlouhá léta. Sádrokartonové desky do prostor bazénů nedoporučujeme.

Sádrokartonové desky jako takové požární odolnost nemají. Mají pouze třídu reakce na oheň A2-s1 dle ČSN EN 13501-1. Požární odolnost je udávána pouze na konstrukce, např. příčky, podhledy, předsazené a šachtové stěny apod.

Ano, na tyto typy suchých podlah lze pokládat i tenkovrstvé podlahové krytiny. Před pokládkou ovšem doporučujeme podlahu přestěrkovat sádrovou nivelační stěrkou BP 4 v tloušťce 2 mm. Tím bude zajištěno, že se nebudou na tenkovrstvé krytině prokreslovat spáry sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek.

Pro orientační spotřebu spárovací hmoty potřebujete znát délku/ šířku/ tloušťku obkladu a také požadovanou šířku spáry. Podívejte na www.sparuj.cz, kde si jednoduše spotřebu spočítáte!

Odkaz na www.sparuj.cz

Pro lepení obkladů na umakart doporučujeme disperzní lepidlo Knauf Superkleber Dispersion. Je možno lepit i cementovým flexibilním lepidlem Knauf Flexkleber, ale je nutné podklad nejprve napenetrovat penetrací Knauf Spezialhaftgrund. Lepidlo Knauf Superkleber Dispersion se používá pouze pro lepení obkladů, pro lepení dlažeb je vždy lepší použít cementové lepidlo Knauf Flexkleber.

Cementový šlem po spárování je možné odstranit přípravkem Knauf Zementschleier Entferner, co se týče případných kousků spárovací malty, pak je vhodné použít přípravek Knauf Steinreiniger. Pokud je obava, že by se spárovací malta dostala do pórů obkladu nebo dlažby, pak je vhodné ji před aplikací spárovací hmoty opatřit impregnačním nátěrem Knauf Balkon- und Terrassen-Imprägnierung, jenž zabrání usazení spárovací hmoty v pórech.

Na venkovní lepení doporučujeme flexibilní lepidla Knauf Flexkleber nebo Flexkleber weiss. Doporučujeme je aplikovat metodou buttering-floating, což je lepení, kdy se lepidlo nanáší jak na podklad, tak na obklad.

Povrch musí být očištěný od prachu, pevný, soudržný, odmaštěný. Pokud je drolivý, je vhodné jej zpenetrovat hloubkovou penetrací Knauf Hloubková penetrace.V případě nerovností podkladu je nutné podklad srovnat cementovou stěrkou. Pokud by nerovnost byla do 10 mm je vhodná cementová nivelační stěrka Knauf BP 3. Při větších nerovnostech než 10 mm doporučujeme použít cementový potěr Knauf Fliessspachtel Faserflex.

Knauf nabízí čtyři druhy spárovacích hmot. Knauf Fugenbunt je určena pro běžné typy obkladů a dlažeb pro spáry 2 - 8 mm. Je nabízena ve 24 odstínech. Knauf Fugenbreit je také použitelná pro všechny druhy obkladů a dlažeb, ale pro spáry šíře 5 - 12 mm. Spárovací hmota Marmor & Granitfuge se používá při spárování přírodního kamene, zejména mramoru, žuly i skleněné mozaiky. Spárovací hmota Flexfuge Schnell je vhodná pro spárování běžných typů obkladů a mozaiky při šíři spáry 2 - 15 mm. Je ideální pro spárování balkonů, teras, vytápěných podlah a prostor s vysokým vlhkostním zatížením. Všechny spárovací hmoty lze použít v interiéru i exteriéru.

Do interiéru rodinného domu jsou nejvhodnější sádrové omítky. Je možné použít např. Knauf MP 75, MP 75 L, Rotband, Goldband. Výhodou sádrových omítek je i to, že se nemusí vkládat perlinka, ta se vkládá pouze v místech přechodů různých materiálů, přechod např. zdivo a překlad nad oknem nebo dveřmi. Sádrové omítky se aplikují v tloušťkách od cca 5 mm do 50 mm. Omítky MP 75 a MP 75 L je možné provádět strojně. Omítky Rotband a Goldband jsou pouze pro ruční zpracování. Před aplikací sádrových omítek se podklad zpenetruje vhodnou penetrací, např. je-li podkladem beton, pak se použije penetrace Knauf Betokontakt, na pórobetonové tvárnice se použije penetrace Knauf Aufbrennsperre nebo MP 75 Grund.

Ne, sádrové omítky se mají provádět při teplotě podkladu a vzduchu min. +5°C, lepší je teplota vyšší okolo cca +12°C. Tuto teplotu je nutno zajistit po dobu následujících 24 hodin po aplikaci. Při nízkých teplotách sádrová omítka nedostatečně vykrystalizuje, sníží se její pevnost a může dojít k jejímu odpadání.

Ne, do sádrových a vápenocementových maltových směsí Knauf se vyjma čisté vody nesmí přidávat žádné přísady, ani kamenivo atd., neboť by mohlo dojít ke změně deklarovaných vlastností maltových směsí.

Penetrační nátěr pod fasádní pastózní omítky je již přímo připraven k nátěru. V žádném případě ho neřeďte, mohlo by dojít k jeho rozmytí v takové míře, že vaznost použitých plniv by byla nedostatečná. Je třeba si uvědomit, že probarvený penetrační nátěr je tvořen pojivovou (většinou dispersní) částí, plnivem a pigmentem. Při naředění může dojít k tomu, že disperzní řetězec již nebude dostatečně spojen a penetrace naopak vytvoří separační sprašující pigmentovou vrstvu. Většina penetrací se ředí ve vztahu k podkladu na který se aplikuje (u savých podkladů se používá větší množství záměsové vody (např. na cihly před aplikací sádrových omítek 1 díl penetrace : 3 díly vody) a u nesavých podkladů není penetrace ředěna vůbec, aby došlo k vytvoření dostatečně vazné adhezní vrstvy. Pod fasádní omítky se penetrace neředí a jsou již viskózně připraveny k aplikaci.

Ano, ale pigmentová škála je omezená (barvou a případným objednaným množstvím). Omítky Kbelorit je vždy vhodné opatřit vhodným povrchovým nátěrem (ideálně Silikonovou barvou), protože pak je jejich barevnost rovnoměrná. Při aplikaci za zvýšené vlhkosti (mlha, opar) nelze technicky zajistit, aby byla omítka stejnobarevná. Vlhkost při aplikaci může minerální anorganické pigmenty vytáhnout na povrch. Když se pak aplikuje omítka na fasádu v časných ranních hodinách a průběžně k poledni, tak se vlhkost v ovzduší mění a to samé se může stát i s takto průběžně aplikovanou šlechtěnou minerální omítkou Kbelorit.

Napište nám

Vzkaz

Nevyplňujte

Související stránky