Získejte osvědčení k montáži

Certifikace na protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky zajišťují protipožární utěsnění stavebních prostupů a objevují se prakticky na každé stavbě, kde je více požárních úseků. Zamezují šíření ohně a toxických plynů z jednoho požárního úseku do druhého a zabezpečují původní požární odolnost konstrukcí. Pro kvalitní provedení konstrukcí suché výstavby Knauf nabízí ucelenou škálu protipožárních ucpávek. Na všechny výrobky je zpracováno Evropské technické schválení.
Instalaci protipožárních ucpávek provádí firmy a osoby, které prošly školením od výrobce materiálů a získaly patřičné osvědčení.
 

V případě zájmu o certifikaci kontaktujte pana Zbyňka Dvořáka na: [email protected], tel.: 733 100 509.