Získejte osvědčení k montáži

Certifikace na protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky zajišťují protipožární utěsnění stavebních prostupů a objevují se prakticky na každé stavbě, kde je více požárních úseků. Zamezují šíření ohně a toxických plynů z jednoho požárního úseku do druhého a zabezpečují původní požární odolnost konstrukcí. Pro kvalitní provedení konstrukcí suché výstavby Knauf nabízí ucelenou škálu protipožárních ucpávek. Na všechny výrobky je zpracováno Evropské technické schválení.
Instalaci protipožárních ucpávek provádí firmy a osoby, které prošli školením od výrobce materiálů a získali patřičné osvědčení.

FireWin_product_palette_Novinka_417x313
Již přihlášeno: 0

Moravany u Brna - školení na protipožární ucpávky

Moravany u Brna - školení na protipožární ucpávky
FireWin_product_palette_Novinka_417x313
Již přihlášeno: 2

Praha - školení na protipožární ucpávky

Praha - školení na protipožární ucpávky