Dokonalý zvuk v každém prostoru

Prostorová akustika

Šíření zvuku uvnitř místnosti, kde vedle přímého zvuku vzniká i zvuk, který se odráží.

Prostorová akustika přehledně...

Prostorovou akustiku ovlivňují následující faktory

cutout_317409_popup_landscape_4x3_1

Pohlcování zvuku

Akustické systémy Knauf využívají spojení tří způsobů pohlcování zvuku. V oblasti hlubokých frekvencí celé kazety/desky velmi jemně kmitají, a tedy působí jako membránové absorbéry. Rezonance vznikající v otvorech pohlcují zvuk v oblasti středních frekvencí. Při průchodu zvuku dále pohlcuje vysoké frekvence akustické rouno nalepené na zadní straně desky. Společně tyto vlastnosti zaručují téměř lineární vyvážené pohlcování zvuku v celém frekvenčním spektru.
Děrované absorbéry zvuku ze sádry umožňují tedy splnit veškeré požadavky, které jsou kladeny na moderní místnosti.

Koeficient zvukové pohltivosti α
Koeficient zvukové pohltivosti α představuje poměr neodražené a nárazové energie zvuku. Při úplném odrazu je α = 0 a při úplném pohlcení platí, že α = 1.

Doba dozvuku
Míra pohlcování zvuku v místnosti je vyjádřena dobou dozvuku. Tato doba představuje časový interval, v jehož průběhu klesne hladina hluku o 60 dB po vypnutí zdroje zvuku.

rozptyl_zvuku

Rozptyl zvuku

Kromě pohlcování zvuku dochází v otvorech v sádrových deskách také k rozptylu zvuku. Rozptyl je způsoben děrovanou strukturou desky na rozdíl od neděrované sádrové desky nebo porézního materiálu, který zvuk pohlcuje.
Při nárazu zvukových vln dochází k jejich lomu na hranách otvorů a vlny se šíří různými směry. Přitom část zvukové energie zůstává v místnosti, a tedy přispívá ke vzniku příjemné akustiky.
Díky své konstrukci dokáže děrovaná deska zvuk nejen rozptylovat, ale současně také lépe pohlcovat. Důvodem je skutečnost, že zvukové vlny působí na větší plochu, což zlepšuje pohlcování v otvorech.

odraz_zvuku

Odraz zvuku

Sádrokartonová deska je natolik tvrdá, že se od ní navíc některé zvukové vlny odrážejí. K odrazu dochází na neděrovaných částech desky, především po obvodu děrované části. Neděrované desky odrážejí zvuk ve větší míře, avšak mohou zvukové vlny také jen tlumit membránovou absorbcí.

tlumeni_zvuku

Tlumení zvuku

Sádrokartonová deska tlumí přenos zvuku mezi místnostmi díky své vysoké hustotě. Schopnost vibrovat umožňuje desce tlumit především nízkofrekvenční složky zvuku.
Pokud jsou desky na zadní straně opatřeny vrstvou minerální vlny, mohou navíc tlumit zvuk ve středním a vysokém frekvenčním rozsahu.

Co ovlivňuje akustiku

konstrukce_stropu

Konstrukce stropu

Materiály pohlcující zvuk v kombinaci se systémem, na němž jsou namontovány, tvoří akustickou konstrukci, která pohlcuje zvuk. Z toho důvodu pohlcované množství hluku závisí na vestavěné hloubce stropu a dále na tom, zda je meziprostor vyplněn minerální vlnou.

tvar_mistnosti

Tvar místnosti

Tvar místnosti určuje pohyb zvukových vln v prostoru. Umístění materiálů pohlcujících zvuk by mělo být zvoleno v závislosti na způsobu, jakým se zvuk v tomto speciálním prostoru šíří, aby byla zaručena optimální účinnost použitých materiálů.

zarizeni_mistnosti

Zařízení místnosti

Také zařízení místnosti pohlcuje zvuk. Záleží tedy i na počtu kusů nábytku, protože i jeho množství ovlivňuje pohlcování zvuku. Příliš velké množství může způsobit nadměrnou absorpci, a to může vést ke stejnému akustickému nepohodlí jako v případě příliš nízkého pohlcování.

ucel_mistnosti

Účel místnosti

Také účel, k němuž má být místnost využívána, je rozhodující z hlediska vytvoření adekvátního akustického prostředí. V místnostech určených pro hlasovou komunikaci, jako např. ve třídách a posluchárnách, je důležité zajistit odpovídající míru rozptylu zvuku, zatímco v místnostech, v nichž pracovní činnosti vyžadují soustředění, je nutno dosáhnout vysokého pohlcování zvuku.

skolni_tridy

Školní třídy

Ve třídě je nutno zajistit dobrou srozumitelnost mluveného slova. Rušivý hluk musí být tlumen, aby hlasové informace nebyly přehlušeny nebo zkresleny. Dobré podmínky pro řečníka závisejí na prostorově rozloženém zvuku. Při nadměrném tlumení zvuku se ztrácí řečnický účinek. Při příliš nízkém tlumení se naproti tomu zhorší srozumitelnost.

Akustické podmínky/opatření

Pravoúhlá místnost 50 až 70 m²
Výška stropu max. 3 m
Rozměry místnosti se nesmějí blížit poměru 1 : 2 a ani ho překročit.
Strop: Akustické materiály se zvukově-tlumicími a rozptylovými vlastnostmi, avšak s nízkým odrazem zvuku. 
Stěny: Použití zvukově-tlumicích materiálů s rozptylovou charakteristikou.

sportovni_haly

Sportovní haly

Sportovní haly jsou prostředím s vysokou mírou hluku. Tomu musí odpovídat také akustické poměry, tzn., že doba dozvuku musí být velmi dlouhá.  Ve sportovních halách je to možné, protože ústní pokyny jsou vydávány pouze v omezené míře. Živá atmosféra v takovém prostoru je rovněž důležitější než dobré podmínky pro dorozumění.

Akustické podmínky / opatření

Kromě stropu musí být také stěny opatřeny akusticky účinnými plochami. Důvodem je skutečnost, že zvukové vlny z větší části nedosáhnou plochy stropu. Tlumicím účinkem stěn je dosaženo rozptylu zvuku, který jinak zabraňuje vzniku ozvěny typické pro velké sportovní haly.

materske_skolky

Mateřské školy

V případě tohoto prostředí má nejvyšší důležitost zvukový útlum, protože komunikace probíhá převážně na krátké vzdálenosti. Prostory jsou rozděleny na menší jednotky, resp. děti jsou rozděleny do menších skupin. Tím se dosáhne podstatného zlepšení účinku zvukové izolace.

Akustické podmínky / opatření

Objem místností ve školkách je třeba podle možností přesně vymezit, přičemž je vhodné zmenšit nejen půdorysnou plochu, ale také výšku stropu. Výška stropu by neměla být větší než 3 m. Zvukově-izolační materiál musí být instalován na strop a rovněž na velké části stěn. Navíc jsou kladeny vysoké nároky na mechanickou zatížitelnost zvukově-izolačních materiálů. K tomuto účelu jsou obzvláště vhodné děrované zvukové absorbéry ze sádry.

kancelare

Velkoprostorové kanceláře

Velkoprostorové kanceláře jsou ideální pro zaměstnance, pro jejichž pracovní náplň je důležitý vizuální a verbální kontakt. K nezbytným akustickým opatřením patří akustické oddělení jednotlivých pracovních míst a k tomuto účelu je využito vybavení kanceláří.

Akustické podmínky / opatření

Neměly by být používány prvky s tvrdými povrchy, které odrážejí zvuk, popř. je vhodné je doplnit materiály se zvukově-izolačními vlastnostmi. Kanceláře by neměly mít velká okna. Alternativně by měly být instalovány na protější stěny zvukově-izolační materiály nebo materiály, které rozptylují zvuk.
Dále je třeba mezi skupiny umístit oddělovací prvky, které sahají od podlahy ke stropu.

saly

Přednáškové místnosti/sály

Při návrhu těchto prostor musí být kladen největší důraz na srozumitelnost řeči a řečnický projev. Ideální akustické podmínky vzniknou v případě, když místnost má velmi krátkou dobu dozvuku. Dále je nutné zajistit dobré rozptýlení zvuku, aby posluchači rozuměli přednášejícímu co nejzřetelněji.

Akustické podmínky / opatření

Tyto prostory je třeba vybavit nad řečníkem prvky, které odrážejí zvuk. Dále musí být zvuk veden tak, aby směřoval k posluchačům. Na zadní stěnu místnosti je nutno nanést zvukovou izolaci. Strop by měl být opatřen vlnkovitou strukturou, která zabrání, aby se zvuk vracel zpět.

nemocnice

Nemocniční pokoje

V nemocničních pokojích musí být tlumeny všechny zneklidňující zvuky. Není to vždy snadné, protože nemocniční prostředí je velmi rušné a rozhodně nepřispívá ke klidu a uvolnění. Pokud se týká akustiky, nejlepší řešení představuje zvuková izolace jednotlivých místností.

Akustické podmínky / opatření

Pravoúhlá místnost o velikosti 50 až 70 m².
Výška stropu max. 3 m.
Především strop by měl být zvukově izolován. Měl by rovněž být opatřen zajímavou povrchovou strukturou, protože ležící pacienti tráví velkou část dne právě pozorováním stropu.

Děrované sádrokartonové desky zlepšují prostorovou akustiku a umožňují architektonicky náročnou realizaci stropu. Ve školách, kancelářích, mateřských školách, přednáškových a jednacích sálech mnohdy postačuje obložení akustickými deskami ke zlepšení akustického komfortu. Na zadní straně jsou totiž opatřeny vrstvou akustického rouna, jež splňuje požadavky na tlumení zvuku.

Přímé čtvercové děrování

Přímé čtvercové děrování 8/18 Q
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 19,8 %

Přímé čtvercové děrování 12/25 Q
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 23 %

Blokové štěrbinové děrování

Děrování B4

Děrování B5

Děrování B6

ROZPTÝLENÉ KULATÉ DĚROVÁNÍ

Rozptýlené kulaté děrování

Rozptýlené kulaté děrování 8/15/20 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 9,9 %

Rozptýlené kulaté děrování 12/20/35 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 9,8 %

Přesazené kulaté děrování

Přesazené kulaté děrování 8/12/50 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 13,1 %

Přesazené kulaté děrování 12/20/66 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 19,6 %

Přímé kulaté děrování

Přímé kulaté děrování 6/18 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 8,7 %

Přímé kulaté děrování 8/18 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 15 %

Přímé kulaté děrování 10/23 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 14,8 %

Přímé kulaté děrování 12/25 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 18,1 %

Přímé kulaté děrování 15/30 R
Děrované sádrokartonové desky s podílem děr 19,6 %

 

ID_582073_Cleaneo_Platte_09082016_Streulochung_RE

Rozptýlené obdélníkové děrování

Rozptýlené obdélníkové děrování 12/20/35 RE
Děrovaná sádrokartonová deska s podílem děr 13,6 %

Prospekt ke stažení zde

Deckensegel_1954

Absorbér pro stěnu a strop

Deska Cleaneo Single Smart je vysoce účinný a lehký absorbér pro zlepšení akustiky místnosti.
Svou výjimečnou povrchovou pohltivou strukturou snižuje prostorový hluk, neboť je vyrobena z PET-plsti, materiálu s vysokou pohltivostí hluku. Je proto ideální pro nejrůznější obytné i pracovní prostory. Chytré řešení, odolné, s nízkými nároky na údržbu. Zajistí příjemné akustické klima a je možné jej vyrábět v barevných variantách.

Snadné zpracování
Tenká a lehká, přesto stabilní. Cleaneo Single Smart nepotřebuje žádnou rámovou konstrukci, lze ji řezat nožem bez jakékoli prašnosti. Také montáž je komfortní: s praktickým upevněním na stěnu (pomocí magnetů nebo s použitím CD profilu) či zavěšením na strop pomocí lankových závěsů.

Výhody:

  • široké možnosti instalace na stěny i strop
  • vytváří příjemné akustické klima prostoru
  • vysoká pohltivost hluku
  • řezání možné nožem
  • bezprašné zpracování
  • tenká (10 mm), lehká (2,3 kg/m2 )
  • bez rámu
  • rychlá a jednoduchá montáž
  • snadno se čistí
  • recyklovatelná
Prospekt ke stažení zde

Montážní návod ke stažení zde

Související stránky