City Green Court

Aquapanel v budově s certifikátem Leed Platinum

City Green Court

Stavba City Green Court je výjimečná konstrukce, která již ve fázi projektu počítala s energeticky úsporným řešením. Odměnou za tuto píli je dosažení certifikátu Leed Platinum.

Požadavkem investora byla výstavba budovy, která získá certifikát Leed Platinum. Toto ocenění získají budovy, které splní požadavek na certifikaci snižující svým provozem spotřebu energií, využívají obnovitelné zdroje nebo používají materiály, které svou výrobou a dopravou co nejméně zatěžují životní prostředí.

Pro celkové sníženi energetických požadavků budovy projektant použil například skleněnou fasádu s izolačním dvojsklem. Zateplení objektu bylo provedeno v doporučených hodnotách pro administrativní budovu. Velmi ekologickým řešením je i hospodaření se srážkovou vodou. Voda je sbírána do zásobníku, odkud je dále použita například na zavlažování vegetace uvnitř i vně objektu  nebo je použita jako chlazení. Budova City Green Court je vybavena čidly, která hlídají zvýšenou hladinu oxidu uhličitého. Při zvýšení CO2 je automaticky vháněn do kancelaří budovy čerstvý vzduch.
Při řešení sádrokartonových konstrukcí byl kladen velký důraz na akustická opatření. Na stavbě se hlídaly především detaily napojení konstrukcí na prostupy, dotěsnění skleněných příček a dutinové podlahy. V projektu, kde byly použity především systémy Knauf, se počítalo s dvojitě oplaštěnými příčkami W 112 (celkem cca 10 000 m2) či předsazenými stěnami W 626 (cca 5000 m2). V objektu byl svěšen podhled Knauf D 112 (cca 4000 m2). V chodbách pak byly použity děrované akustické podhledy v celkove vyměře 2000 m2.
Celá konstrukce je řešena jako betonový skelet s vyzdívkou. Jako omiíkové systémy byly použity sádrové omítky Knauf MP 75 celkem na ploše 14 000 m2.
Zajímavostí bylo použití cementových desek Aquapanel. Tyto desky jsou výhradně určeny do projektů s velkou vlhkostí. V exteriéru tyto desky řeší venkovní podhledy a provětrávané fasády. City Green Court má ve svém interiéru schované dvě ventilační 40 metrů vysoké šachty. Tyto šachty odvádějí vlhký vzduch od ventilátorů ze vzduchotechniky. Celkem bylo v šachtách použito cca 1200 m2 desek Aquapanel Outdoor. Na venkovní podhledy při vjezdu do podzemních garáží se použila taktéž deska Aquapanel Outdoor.
Interiér budovy pojal architekt jako otevřené atrium přes všechna podlaží. Celému prostoru dominuje zelená stěna, pod kterou je namontovaný podklad opět z desek Aquapanel Outdoor. Všechny materiály, které se použily při stavbě, nesměly obsahovat škodlivé nebo nebezpečné látky. Tuto skutečnost společnost Knauf potvrdila doloženými certifikáty.

Lokalita

City Green Court

Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha


Najít trasu

Související stránky