D12 Knauf Cleaneo akustické podhledy (D12.cz)

D12 Knauf Cleaneo akustické podhledy (D12.cz)

Zavěšené podhledy: Knauf Cleaneo akustické podhledy jsou rovné nebo tvarované podhledy opláštěné děrovanými deskami Knauf Cleaneo jejichž spodní konstrukce je upevněna do nosné stropní konstrukce. Samonosné podhledy: Samonosné podhledy Knauf jsou podhledy bez zavěšení na nosnou stropní konstrukci. Podhled je kotven pouze do obvodových svislých stěn/příček. Nosné vodorovné profily jsou kotveny do bočních svislých konstrukcí pomocí profilů UW nebo patek pro profily UA.

Systémy

D 127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

K-3D-D127

Akustické desky Knauf Cleaneo jsou upevněny pomocí šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 (dvojitý rastr). Upevnění CD profilů je provedeno na nosnou stropní konstrukci pomocí zavěšovacích prvků. Izolační vrstvu o tloušťce nejméně 20 mm doporučujeme umístit na montážní profily pro účely absorpce zvuku.

D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy

K-3D-D137_oBS

Akustické desky Knauf Cleaneo jsou upevněny šrouby na kovovou spodní konstrukci z jednoduchých nebo dvojitých nosných profilů CW nebo UA. Pro snadnější montáž a zlepšení akustického účinku je možné Cleaneo desky montovat na profily federschiene nebo HUT přišroubované napříč pod nosné profily. V tomto případě je prostor mezi montážními a nosnými profily vyplněn akusticky účinnou izolací. Nosné vodorovné profily jsou ukotveny do bočních svislých konstrukcí pomocí profilů UW nebo patek pro profily UA.

Ke stažení

Název Datum vydání Typ  
D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 08/2019 technický list
ZESILTE TICHO! Akustický komfort Knauf 08/2018 prospekt PDF

Související stránky