W62 Předsazené a šachtové stěny (W62.cz)

W62 Předsazené a šachtové stěny (W62.cz)

Předsazené a šachtové stěny

Předsazené stěny pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti a případně zajištění požární ochrany stávajících stěn. Šachtové stěny s požární odolností z obou stran

Systémy

W 623.cz Předsazená kotvená stěna Knauf s profilem CD 60/27

W623_de_KS

Předsazené stěny W623.cz mají spodní kovovou konstrukci z tenkostěnných profilů CD 60/27, které jsou kotveny pomocí přímých závěsů ke stávající svislé konstrukci. Tato konstrukce umožňuje provádět subtilní a poměrně vysoké předsazené stěny.

 • Přímý závěs
 • Maximální osová vzdálenost mezi profily 625 mm
 • Výška stěny 10 m
 • Při vícevrstvém opláštění je zajištěna odolnost proti vrženému míči
 • Pro lepší akustické vlastnosti vyplňte dutinu minerální izolací a použijte akustický přímý závěs

W 625.cz/626.cz Předsazené stěny Knauf s profilem CW

W626_de_KS

Předsazené stěny W625.cz a W626.cz mají spodní kovovou konstrukci z te¨nkostěnných profilů CW 50/15/100 jako volně stojící nepřipojenou ke stávající konstrukci. Předsazené stěny W652.cz jsou opláštěné jednovrstvě, W626.cz mají opláštění vícevrstvé. Předsazené stěny jsou volně stojící, lze tedy provádět libovolně velké dutiny a nezálěží na únosnosti a rovinnosti stávajícího zdiva.

 • Volně stojící
 • Maximální osová vzdálenost mezi profily 625 mm
 • Výška stěny až 7,8 m
 • Při vícevrstvém opláštění je zajištěna odolnost proti vrženému míči
 • Prolepší akustické vlastnosti vyplňte dutinu minerální izolací

W653.cz Předsazené stěny Knauf s profilem CW - Massivbauplatte

W653_de_KS

Konstrukční systém W653.cz se skládá z kovové spodní konstrukce z profilů Knauf CW 75/100 jde o volně stojící nekotvenou předsazenou stěnu. Opláštění je jednovrstvé z desek Massivbauplatte kladených vodorovně. Předsazená stěna je volně stojící, lze tedy provádět libovolně velké dutiny a nezáleží na únosnosti a rovinnosti stávajícího zdiva. Při použití opláštění deskami Massivbauplatte je maximální osová vzdálenost CW profilů 1000 mm.

 • Volně stojící
 • Maximální osová vzdálenost mezi profily 1000 mm
 • Výška stěny až 5,9 m

W 628A.cz Šachtová stěna - bez spodní konstrukce

W628A

Šachtové stěny W628A.cz lze použít k zakrytí šachet se šířkou do 2 m. Nebo lze s jejich pomocí šachty vytvořit. Upevnění se provádí po stranách pomocí ocelových profilů.

 • Upevnění opláštění poobvodu do kovových profilů
 • Opláštění kladeno vodorovně
 • Maximální výška stěny 15 m
 • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 33 dB

W630.cz Šachtové stěny s kovovými příčníky

W630

Šachtové stěny W630.cz lze použít k zakrytí šachet se šířkou do 5 m.

 • Kovové příčnáky z profilů CW
 • Upevnění po stranách do profilů UW, v horní a dolní části pomocí profilů CW
 • Izolace dle požadavku
 • Vodorovné opláštění (Massivbauplatte vodorovně v 1. vrstvě a svisle v 2. vrstvě)
 • maximální výškastěny 15 m
 • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 42 dB

W628B.cz Šachtová stěna s kovovou podkonstrukcí

W628B

Šachtovou stěnu W628B.cz lze použít pro zakrytí šachet v libovolné šířce. Skládá se z kovové spodní konstrukce z profilů CW.

 • Ocelové profily CW
 • Po straně ukotvená pomocí profilů CW, horní a spodní upevnění pomocí profilů UW
 • Zajišťuje odolnost proti vrženému míči
 • Izolace dle požadavku
 • Svislé pláštění deskami RED Piano / Fireboard / Diamant, vodorovné opláštění Massivbauplatte / Silentboard
 • Maximální výška stěny 7 m
 • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 44 dB

W629.cz Šachtová stěna s kovovou podkonstrukcí s dvojitými CW profily

W629

Šachtová stěna W629.cz se skládá z kovové spodní konstrukcez profilů CW.

 • Dvojité profily CW
 • Po straně ukotvená pomocí profilů CW, horní a spodní upevnění pomocí profilů UW
 • Zajišťuje odolnost proti vrženému míči
 • Izolace dle požadavku
 • Svislé opláštění deskami RED Piano / Fireboard / Diamant, vodorovné deskami Massivbauplatte / Silentboard
 • Maximální výška stěny 7 m
 • Laboratorní vzduchová neprůzvučnost až 44 dB

W635.cz Šachtová stěna s kovovou podkonstrukcí s dvojitými UW profily

W635

Šachtové stěny W635.cz mají vysoký útlum hluku. Jsou tedy určeny tam, kde jsou požadavky na zvýšenou vzduchovou neprůzvučnost.

 • Šachtová stěna s konstrukcí ze zdvojených UW profilů, z vnitřní strany je c¨vložena deska RED Piano
 • Po obvodu upevnit pomocí UW profilů
 • Zajišťuje odolnost proti vrženému míči
 • Izolace dle požadavku
 • Svislé kladení opláštění
 • Maximální výška stěny 5 m
 • Laboratotní vzduchová neprůzvučnost až 52 dB

Detaily

Ke stažení

Detail Název Datum vydání Typ  
W62.cz Předsazené a šachtové stěny 10/2021 technický list
W62.cz Předsazené a šachtové stěny 01/2022 prohlášení o shodě