SDK Podhledy na míru

D11 Zavěšené podhledy Knauf (D11.cz)

Konstrukce podhledů zavěšená na systémových závěsech s dřevěnou nebo kovovou podkonstrukcí s jednoduchým nebo dvojitým opláštěním sádrokartonovými deskami s různými požadavky na akustiku, požární odolnost apod. Použití: - požární ochrana; - zlepšení kročejového útlumu; - snížení světlé výšky místnosti

Systémy

D111.cz Dřevěná spodní konstrukce

D111-de_Knoten

Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na dřevěné latě. Konstrukci lze provést s jednoduchým roštem nebo lze použít dvojitý rošt. Dřevěné latě jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích prvků.

CAD detaily ke stažení

D112.cz Ocelová spodní konstrukce CD/CD

D112-de_Knoten

Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 (dvojitý rastr) nebo pouze montážní profila CD 60/27 (jednoduchý rastr) nebo profily Federschiene. profily jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích prvků.

D113.cz Ocelová spodní konstrukce v jedné rovině CD/CD

D113-de_Knoten

Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 dvojitý rastr v jedné rovině. Profily jsou upevněné pod nosným stropem pomcí zavěšovacích prvků. uvedenou konstrukci je vhodné použít při požadavku na malou výšku svěšení podhledu. Navíc je jednodušší montáž vrstvy izolace, pokud je požadována.

D116.cz Ocelová spodní konstrukce UA/CD

D116-de_Knoten

Opláštění z desek Knauf je upevněnopomocí vhodných šroubů na kovovou spodní konstrukci z nosných profilů UA 50 a montážních profilů CD 60/27. Spodní kovová konstrukce je upevněna na nosný strop pomocí vhodných zavěšovacích prvků. Tento konstrukční systém nabízí možnost použití větších roztečí zavěšovacích prvků a nosných profilů např. tam, kde jsou větší vzdálenosti mezi nosnými stropními konstrukcemi (vazníky, nosníky, trámy apod.) nebo tam, kde se požaduje dostatečný prostor pro vedení instalací v prostoru nad podhledem.

Ke stažení

Název Datum vydání Typ  
D11 - Sádrokartonové zavěšené podhledy 01/2024 technický list
ZESILTE TICHO! Akustický komfort Knauf 09/2021 prospekt PDF