W11 Knauf stěny s kovovou podkonstrukcí (W11.cz)

W11 Knauf stěny s kovovou podkonstrukcí (W11.cz)

Příčky s kovovou podkonstrukcí a opláštěné sádrokartonovými deskami na rozdělení prostor v bytové výstavbě, administrativních budovách, školách apod. s různými požadavky na akustiku, požární odolnost apod. Použití: požární ochrana, akustika

Systémy

W 111.cz Příčka s ocelovými profily a opláštěna sádrokartonovými deskami

ID_880709_W111_Diamant

Jednoduchá podkonstrukce s jednovrstvým opláštěním

Tyto příčky jsou vhodné pro rozdělení prostor v bytech a prostor, kde nejsou kladeny vyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Záměnou standardních desek WHITE za desky RED Piano, DIAMANT je možné dosáhnout lepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti, či zavěsit břemena. Splňují také požadavky na požární odolnost.

W 112.cz Příčka s ocelovými profily a opláštěna sádrokartonovými deskami

ID_880547_W112_Diamant

Jednoduchá podkonstrukce s dvouvrstvým opláštěním

Tyto příčky jsou vhodné pro rozdělení prostor v bytech a prostor, kde jsou kladeny vyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Záměnou standardních desek WHITE za desky RED Piano, DIAMANT je možné dosáhnout lepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti, či zavěsit těžší břemena. Zaručují také vyšší požární odolnosti a to již od 60 minut.

W 113.cz Příčka s ocelovými profily a opláštěna sádrokartonovými deskami

ID_978848_W113

Jednoduchá podkonstrukce s trojvrstvým opláštěním

Pro vyšší výšky příček, zaručují vyšší akustické požadavky a také dosahují vyšších požárních odolností.

W 115.cz Příčka s ocelovými profily a opláštěna sádrokartonovými deskami

ID_880783_W115_Diamant

Dvojitá podkonstrukce s dvouvrstvým opláštěním

Tyto příčky jsou vhodné jako mezibytové a tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Záměnou standardních desek WHITE za desky RED Piano, DIAMANT je možné dosáhnout lepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti.

W 116.cz Příčka s ocelovými profily a opláštěna sádrokartonovými deskami

ID_914903_W116_Dia

Instalační příčka s dvojitou podkonstrukcí a dvouvrstvým opláštěním

Tyto instalační příčky jsou vhodné pro vedení instalací, např. vodovodního potrubí, kanalizační potrubí apod. Nejvíce se používají právě pro vedení instalací v kombinaci s impregnovanými deskami GREEN.

Detaily

Ke stažení

Detail Název Datum vydání Typ  
W11.cz Knauf stěny s kovovou podkonstrukcí  09/2023 technický list
Zesilte ticho!  Akustický komfort Knauf 09/2021 prospekt PDF

Související stránky