Příprava podkladu před lepením

Podklad je vždy třeba připravit tak, aby došlo ke spolehlivému maximálnímu přlnutí lepidla a tím i obkladu nebo dlažby. Ne všechny podklady jsou totiž vhodné k okamžitému obkládání. podklad musí být stabilní, soudržný, čistý a maximálně rovinný. Nesmí být zmrzlý.

Související stránky