Izolace proti vlhkosti

Hydroizolace přípravkem Tekutá hydroizolace

Příprava podkladu - penetrace
Hydroizolační vrstvu provádíme v interiéru (nebo exteriéru) na již vyrovnaný a suchý podklad. Výjimkou jsou pouze vnější izolace zdiva v základové oblasti objektů.
Pokud je podklad savý a pórovitý, je nutné opatřit jej Hloubkovou penetrací.

Na oblast prostupů použijte těsnící manžetu Hydroflex, kterou pečlivě aplikujte stejným způsobem do dvou vrstev hydroizolace. Na zcela suchou izolaci Je možné přímo lepit keramický obklad nebo dlažbu.

Hydroizolace vodonepropustnou tkaninou Hydroflex

Příprava podkladu - penetrace
Před nanesením lepidla Flexkleber / Flexkleber Schnell je třeba pórovité a savé podklady opatřit základním nátěrem Knauf Tiefengrund. Nesavé podklady je nutné ošetřit Knauf Spezialhaftgrund. Dilatační spáry, pracovní mezery, podlahové a stěnové spoje se překryjí systémovými těsnícími páskami Knauf. Odtokové vpusti a průchody trubek se opatří těsnícími manžetami.

Hydroizolace teras

Související stránky