Protipožární ucpávky Knauf

FireWin_product_palette_Novinka_417x313 Description

Prospekt Protipožární produkty Knauf ke stažení zde.

Ochrana stavebních prostupů v konstrukcích suché výstavby

Protipožární ucpávky zajišťují protipožární utěsnění stavebních prostupů a objevují se prakticky na každé stavbě, kde je více požárních úseků. Zamezují šíření ohně a toxických plynů z jednoho požárního úseku do druhého a zabezpečují původní požární odolnost konstrukcí. Pro kvalitní provedení konstrukcí suché výstavby Knauf nabízí ucelenou škálu protipožárních ucpávek. Na všechny výrobky je zpracováno Evropské technické schválení.

Požadavek na protipožární utěsnění stavebních prostupů vychází z normy ČSN 73 0810 článek 6.2. Z tohoto důvodu jsou ucpávky důležité pro všechny dodavatele staveb, ale i dodavatele jednotlivých konstrukčních částí stavby. Při kolaudaci je totiž dokumentace k použitým protipožárním ucpávkám důležitou částí pro zástupce HZS.

Instalaci protipožárních ucpávek provádí firmy a osoby, které prošli školením od výrobce materiálů a získali patřičné osvědčení. Novinkou u Knaufu je jak sortiment protipožárních ucpávek, tak i proškolení k instalaci těchto protipožárních ucpávek s osvědčením.

Více o proškolení zde.

Co je možné s materiály Knauf protipožárně utěsnit:

Otvory bez instalace
Elektrokabely

  • jednotlivé
  • ve svazcích
  • na kabelových žebřících

Plastové (hořlavé) potrubí
Vzduchotechnické potrubí

Kovové potrubí

  • bez izolace
  • s izolací


Měděné potrubí

  • bez izolace 
  • s izolací

Hliníkové potrubí

  • bez izolace
  • s izolací

Stavební spáry
Dilatační spáry

Související stránky