Knauf Knauf
zpět

Protipožární malta Knauf

Protipožární malta Knauf

Protipožární malta Knauf je suchý bílý prášek, který se skládá z anorganických sloučenin a perlitu. Při smíchání s vodou vytvářejí sloučeniny vysoce tepelně izolační protipožární těsnící směs, která zabraňuje šíření požáru a kouře skrz otvory v protipožárních stěnách a podlahách, včetně otvorů vytvořených kolem průchodů inženýrských sítí.

Detaily

Vlastnosti

 • klasifikováno ve stěnách a podlahách z betonu, cihel, sádry atd .
 • vhodné pro kabely, sdružené kabely, kabelové stojany, kabelové lávky, potrubí z oceli, mědi, hliníku a plastů a vzduchotechnické potrubí
 • vysoký stupeň mechanické odolnosti; těsnění je nosné bez výztuže
 • téměř neomezená doba skladování
 • před nanášením na většinu podkladů není nutná žádná základní úprava, avšak kovové inženýrské sítě, které jsou v kontaktu s těsněním, musí být chráněny proti korozi
 • certifikováno podle ETA 18/0929
 • EAD 350454-00-1104

Technické údaje

Stav Prášek připraven pro míchání s vodou
Spotřeba produktu při poměru 2:1 Přibližně 3,42 pytlů na m2 při hloubce 50mm, přibližně 6,83 pytlů na m2 při hloubce 100mm
Hustota v suchém stavu Asi 900 kg/m3 po úplném vytvrzení
Bod vzplanutí Žádný
Třída reakce na oheň Třída A1 podle EN 13501-1
Vytvrzení Méně než 1 hodina v závislosti na místním klimatu
Celkově vytvrzeno Až 30 dní v závislosti na tloušťce a teplotě
Flexibilita Žádná
Trvanlivost / servis Třída Z2
Tepelná vodivost 0,051 W/mK
Životnost 30 let
Skladování Při uložení neotevřených obalů na suchém místě není stanoven žá dný konkrétní časový limit v rozmezí od 5˚C do 30˚C
Kompatibilita Vhodné pro použití s většinou materiálů. Materiál by se však ne měl používat v přímém kontaktu s kovy, které mohou korodovat
Omezení Neměl by se používat v trvale vlhkých oblastech nebo v pohybliv ých spojích
Klasifikace Certifikováno CE - Protipožární těsnění prostupů třídy EI 240
Barva Šedobílá

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
Protipožární malta Knauf 11/2019 technický list

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Protipožární malta Knauf Protipožární malta 10 l 7,50 651119
Protipožární malta 20 l 15 651116

Související stránky

 • HLÁSIČ

  Protipožární ochrana systémem FIREWIN

  Nejlepší ochranou proti požáru je použití stavebních prvků protipožární ochrany. Knauf nabízí kvalitní a účinné produkty či … Protipožární ochrana systémem FIREWIN