V liberci zazářil Diamant

Krajský úřad Liberec

Liberec, to není jen páté největší město České republiky s bohatou a zajímavou architekturou, ale také dlouhá historie spjatá s textilním průmyslem. K němu se vlastně váže i nedávno dokončená rekonstrukce objektu D areálu Krajského úřadu, který býval sídlem výzkumného ústavu textilních strojů. Cílem této rekonstrukce, na které se významně podílely materiály Knauf, bylo získat potřebné prostory pro odbor informatiky a současně i vhodné místo pro rozvoj krajského podnikatelského inkubátoru Lipo.ink.

Rekonstrukce se týkala celého objektu kromě prostor ve třetím nadzemním podlaží, které Liberecký kraj pronajímá soukromému subjektu. Budova byla prakticky odstrojena až na základní nosnou strukturu. A protože se jedná o ocelový skelet, bylo nutné vyřešit požární odolnost této konstrukce. Nově byly rovněž provedeny veškeré rozvody a systémy technického zařízení budovy.

 

Cílem rekonstrukce bylo vytvoření nového uspořádání, ale také patřičného komfortu v nových interiérech, aby odpovídal současným požadavkům. Jenže, než bylo možné vůbec příčky stavět, musela se stavba vypořádat s požární odolností původních ocelových nosníků.

Projektant navrhl obložení ocelových nosníků speciální protipožární sádrovláknitou deskou Knauf Fireboard (tl. 15 mm), a to v jednoduchém, až dokonce trojitém opláštění, což bylo odvislé od požadavku konkrétní požární odolnosti R od 45 do 90 minut. V rámci odborné konzultace ze strany technika Knauf Tomáše Černého vyplynula potřeba důsledně dodržet systémové požadavky Knauf. Konkrétně šlo o to, správně dořešit spoje desek Fireboard, které bylo nutné sponkovat, tmelit, následně vložit skelnou pásku a spoj znovu přetmelit. Zmíněné protipožární opatření spolykalo přes 3000 m² Knauf Fireboard 15/1250/200.  
Akustické parametry byly důvodem pro volbu špičkové sádrokartonové desky Knauf Diamant, která se stala ústředním motivem všech nových příček převážně typu W112. Nebylo jich opravdu málo, což dokládá i spotřeba materiálu překračující hranici 25 tisíc metrů čtverečních. Tloušťka příček byla rovněž pestrá: od 100 mm, přes 125 až po 150 mm. Kromě standardních příček bylo potřeba z důvodu lepší akustiky u některých původních stěn vytvořit sádrokartonové předstěny. Ve výčtu samozřejmě nechybí ani podhledy, včetně děrovaných akustických desek Knauf Cleaneo, jež vynikají schopností pohlcovat hluk a vytvářet tak kvalitní akustický komfort tam, kde je tomu zapotřebí.
Abychom byli v popisu stavby kompletní, musíme zmínit také použití protipožárních ucpávek Knauf, a to konkrétně tyčinek Knauf 15 mm 5 x 20 cm, protipožární tmelové podložky 170 x 170 mm a zpevňující nálepky 59 mm. Požární odolnost příček byla podle rozdílných požárních úseků předepsána na EI 30 až EI 90. Dodejme, že projekt byl řešen pod patronátem technického zástupce Knauf Stanislava Novotného.

Objekt spadající pod liberecký krajský úřad je příkladem univerzálnosti a schopnosti především sádrokartonových desek Knauf Diamant, které lze „nasadit“ do nejrůznějších situací a náročných požadavků investora.
 

Krajský úřad Liberec

U Jezu 642/2a, Liberec IV


Najít trasu

Související stránky