Nemocnice, kde slovo pasivní má jiný význam

II. Interní klinika FN Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc má od letošního září nový moderní nemocniční objekt II. interní kliniky, který byl navržen a postaven ve standardu pasivní budovy. Jedná se o vůbec první stavbu tohoto typu v České republice. Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice a je součástí sítě devíti fakultních nemocnic ve správě ministerstva zdravotnictví. Autorem projektu je firma Adam Rujbr Architects. Generálním dodavatelem byla stavební firma OHL ŽS, a. s. Dodavatelem suché stavby byla společnost INTERMONT OLOMOUC, s.r.o., která použila výhradně materiály Knauf, které na stavbu dodaly firmy MPL TRADING, s.r.o., a WOODCOTE CZ, a.s.

Půdorys Pavilonu II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie je ve tvaru U s jedním částečně zapuštěným podlažím, čtyřmi nadzemními podlažími a s okolními objekty je propojen krytými mosty. Projekt je zajímavý nejen svou architekturou, ale především technickým a konstrukčním řešením, kde se uplatnila nejmodernější technika i technologie. Energetická náročnost objektu je podstatně nižší než u jiných budov nemocnice. Pavilon za bezmála 400 milionů korun v maximální míře využívá denní světlo díky speciálně zešikmené úpravě ostění a fasády u většiny oken. Kontrastní LED osvětlení usnadňuje orientaci i osobám s poruchou zraku. Nemalou roli sehrála také orientace objektu, která je řešena tak, aby nedocházelo v chladnějších obdobích roku k tepelným ztrátám, a naopak v létě k nadměrnému přehřívání. Zajímavostí je, že lékaři i sestry měli možnost se průběžně k projektu vyjadřovat tak, aby bylo dosaženo maximální míry efektivity a praktičnosti při provozu pavilonu.

Když společnost INTERMONT OLOMOUC nastoupila na realizaci suché stavby, byl hotový pouze betonový skelet. Jejich úkolem bylo realizovat kompletní interiér v jinak prázdném prostoru. Znamenalo to postavit dle dispozičního návrhu všechny příčky, stropy, předstěny a podhledy, takže procházíme-li nyní jednotlivými chodbami kliniky, je všude kolem nás sádrokarton. Konstrukce suché výstavby Knauf W112 jsou všechny dvojitě opláštěné sádrokartonovými deskami Knauf WHITE. Celkem se v budově nachází více než 10.000 m2 příček, přičemž sádrokartonu se spotřebovalo přes 40.000 m2. V místech s vyšším požadavkem na odolnost vůči vlhkosti byly použity impregnované desky Knauf GREEN a na hlavních komunikačních chodbách byly, z důvodu nebezpečí možného poškození, aplikovány na vnější opláštění příček pevné a tvrdé desky Knauf DIAMANT. Díky akustickým vlastnostem konstrukce Knauf W112 nebylo nutné dále řešit hlukový útlum, protože dvojité opláštění vytvořilo odpovídající podmínky pro práci lékařů na jedné straně a zachování potřebného soukromí pacientů na straně druhé. Většina podhledů areálu je řešena zavěšenou konstrukcí D112 s jednoduchým opláštěním deskami Knauf WHITE, mimo již zmíněných místností s vyšším vlhkostním zatížením, kde byly použíty impregnované desky Knauf  GREEN. Na konstrukce šachtových stěn se musely z důvodu požární odolnosti instalovat speciální protipožární desky Knauf RED Piano tak, aby byla dodržena předepsaná norma 120 minut.  Protipožární tématika se řešila i v prvním podzemním podlaží, kde jsou tři místnosti s předepsanou vyšší požární odolností (konkrétně 120 minut). Jednalo se především o archivy. Stropy místností se nejprve nastříkaly protipožární sádrovou omítkou Knauf Vermiplaster v tloušťce 20 mm (plocha120 m2) a následně zaklopily sádrokartonovým podhledem. Nástřik prováděla firma specializující se omítky – Konfal-omítky.V prostorách jednotky intenzivní péče v prvním a druhém nadzemním podlaží, a také ve třetím a čtvrtém patře kliniky v oddělení geriatrie, jsou instalované chlazené stropy. Moderní technologie, která šetrným způsobem a bez proudění vzduchu v místnosti udrží potřebnou stabilní teplotu i v horkých dnech. Pro pacienty a samozřejmě i nemocniční personál to znamená vysoký uživatelský komfort, který je navíc velmi šetrný pro všechny astmatiky a alergiky. Pro „zaklopení“ chladicí technologie byly v podhledech použity speciální sádrokartonové desky Knauf THERMOBOARD PLUS s příměsí grafitu, který má za úkol zvýšit tepelnou vodivost. Do druhého patra kliniky je situován rentgen, místnost, která je obklopena dalšími prostory pro obsluhující personál  a čekárnou pacientů. V tomto případě bylo nutné na stavbu příček použít speciální desky Knauf SAFEBOARD, které i bez olověných plechů spolehlivě odstíní rentgenové záření.

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 185/6, Olomouc


Najít trasu

Související produkty

Související stránky