Požární odolnost i akustika jako hlavní téma

City campus na Černé louce

Architektonický návrh Univerzitního zázemí sportu a behavioráního zdraví svým atypickým vzhledem a technickým řešením prezentuje inovativní přístup ke vzdělání. Na první pohled jsou patrné dva dominantní prvky. Předně to je centrální schodiště s venkovní tribunou, ale také visutá oválná běžecká dráha ve čtvrtém podlaží, kterou jinde v České republice na univerzitní půdě nenajdete. 

Černá louka v Ostravě byla kdysi místem, kam se vyvážely výpěrky z koksoven. Množství tohoto odpadu bylo tak velké, že vytvořilo na ploše 5 hektarů haldy sahající do výšky 25 metrů. Stály tu až do vzniku Československa. V šedesátých letech minulého století bylo místo rozděleno tramvajovou tratí. V jedné části bylo vybudováno výstaviště Černá louka, zatímco druhá část byla spíše zapomenutým územím, kde se občas odehrávaly různé akce. Areál je z jedné strany ohraničený řekou Ostravicí a z druhé strany Divadlem Antonína Dvořáka. V roce 2017 se ujala myšlenka vybudovat na tomto nevyužitém území Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, které bude zázemím pro univerzitní účely a příležitostně i pro širší veřejnost.

 

K významnému oživení nedalekého centra Ostravy přispívá také sousední nově postavená fakulta umění (Klastr umění a designu). Rozsahem se jedná o jeden z největších architektonicko-urbanistických projektů Ostravské univerzity, který vznikl ve spolupráci s městem i krajem a je financován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím MŠMT.

Architektonické řešení
„Architektonický návrh Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví svým atypickým vzhledem a technickým řešením prezentuje inovativní přístup ke vzdělání,“ vysvětluje Pavel Hynčica, jednatel a hlavní inženýr Ateliéru Simona (autora návrhu). Samozřejmě, že značný respekt v tomto případě náleží sportu, jenž má ve větší části prostoru hlavní slovo. Na první pohled jsou patrné dva dominantní prvky. Předně je to centrální schodiště s venkovní tribunou, která propojuje veřejný prostor před budovou s venkovními sportovišti umístěným na střeše, jež budou sloužit i jako pobytový prostor (kapacita tribuny až 1000 míst) pro sledování různých kulturních dění před budovou, ale také visutá oválná běžecká dráha (200 metrů) ve čtvrtém podlaží, kterou jinde v České republice na univerzitní půdě nenajdete. Dráha nebude sloužit jen a pouze pro sportovní účely, ale je propojena se sektorem laboratoří, ve kterých bude probíhat podrobný výzkum pohybových aparátů. „Budova se tváří jako prosklená, ale většina stěžejních funkcí je umístěna v místnostech s minimem prosklených ploch, a to s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. Prosklené plochy jsou řešeny s pomocí izolačních trojskel s odrazovou vrstvou, která minimalizuje průnik tepla,“ říká v rozhovoru Pavel Hynčica. Šikmé prosklené plochy jsou ještě doplněné potiskem skel a pevnými stínicími lamelami.
 
Dispoziční řešení a úloha sádrokartonových konstrukcí
Centrem stavby Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví je velká hala pro míčové sporty s hrací plochou 33 x 50 m a výškou 12,5 metru. Na jedné straně má vybudované hlediště, v přízemí haly pak šatny, sprchy a toalety. Základ tvoří betonový korpus doplněný vyzdívkami a sádrokartonovými konstrukcemi. „Z důvodu požární ochrany byly betonový strop a nosníky haly obloženy sádrokartonovou konstrukcí. Na stropě je realizován protipožární podhled se dvěma deskami – bílou Knauf White a zelenou Knauf Green 12,5 mm. Impregnovaná deska je v sestavě proto, aby odolala vlhkosti, která byla v průběhu stavby dlouho přítomná. Na požární odolnost stropu EI 30 skladba takto vystačila,“ vysvětluje Aleš Zygula, ředitel společnost AZ Intergips, která měla na starost kompletní suchou výstavbu. Sloupy jsou naopak obloženy červenými deskami Knauf RED Piano (opět 2 desky 12,5 mm), jež splňují REI 30. Současně je ve sportovní hale navržena sádrokartonová předstěna, ve které jsou užity děrované desky Knauf Cleaneo, jež mají za úkol vylepšit design i akustiku sálu. Na opačné straně haly (naproti hledišti) jsou na úrovni 1NP umístěny tři sportovní sály – aerobní sál, gymnastický sál a fitness. Mezi fitness sálem a velkou halou je navržen prostor pro lezeckou stěnu, která prochází třemi podlažími a je osvětlena střešním světlíkem nad 3NP. Ve druhém podlaží jsou shromažďovací prostory hlediště, technické a sociální místnosti a rovněž prostory pro výuku. Například aula pro 118 studentů. Třetí patro je navrženo jako prostor pro zázemí vyučujících a je zde také prezentační místnost. Ve většině příček (W112) a předstěn najdeme červené desky RED Piano, které se také objevují u obložení ocelových nosníků. Také je v objektu řada pohledových podhledů a nad nimi požární podhledy rovněž s červenými deskami.

Atletický ovál
„Z pohledu konstrukce je pravděpodobně nejzajímavějším místem v budově čtvrté patro, kterým prochází atletický ovál se čtyřmi atletickými drahami vedle sebe. Oblé části oválu vystupují atraktivně mimo hlavní hmotu objektu a představují tak dominantní architektonický prvek celé stavby,“ říká Pavel Hynčica. Jak již bylo také řečeno, atletická dráha nebude sloužit jen pro běžecké výkony, ale je napojena na biomechanickou laboratoř, která se nachází rovněž na tomto podlaží. Kromě toho jsou zde rozmístěny další laboratoře, kanceláře, smart byt a další potřebné zázemí. Nad čtvrtým patrem se nalézá už jen „zelená“ střecha. Okolo ní je navržena venkovní in-line dráha a běžecký areál. Konstrukce čtvrtého patra a střechy, jejíž součástí je i trapézový plech a ocelové nosníky, si vyžádala specifické řešení požární ochrany. „Nosníky a výztuhy byly opatřeny protipožárním nástřikem Knauf Vermiplaster, což přineslo značnou časovou úsporu při srovnání s technologií sádrokartonového obkladu. Později byl strop zaklopen designovým podhledem, který si vystačil pouze s bílou deskou Knauf White,“ říká Aleš Zygula.

Proč Vidiwall a proč RED Piano?
Uprostřed čtvrtého patra nacházíme atrium, ve kterém, jak je vidět na obrázcích z průběhu stavby, se v sádrokartonových konstrukcích použila sádrovláknitá deska Knauf Vidiwall. To mělo prozaický důvod. Než byla v atriu realizována provětrávaná fasáda, bylo nutné zabezpečit, aby konstrukce nepodlehla degradaci vlivem klimatických podmínek. Dnes už atrium zdobí nová fasáda a desky jsou ukryty v konstrukci. Ale vraťme se k nejzajímavějšímu – atletické dráze. Ocelovou konstrukci bylo zapotřebí ochránit proti požáru a současně zde postavit předsazené stěny, které budou finálně pohledové. Jenže podél dráhy jsou i místa, kde předstěny nejsou, ale přesto zde musí být ocelové nosné sloupy, které bylo potřeba tak jako tak protipožárně ochránit. Proto jsou tyto sloupy obloženy obkladem z červených desek Knauf RED Piano tloušťky 15 mm. Stačí však jedna deska v konstrukci. Vazníky a nosníky v průběhu dráhy jsou nastříkány protipožární omítkou Knauf Vermiplaster. Ty jsou však z estetického důvodu zakryty designovým podhledem s jednou bílou deskou. V zázemí na toaletách se pochopitelně použily v konstrukcích impregnované desky.
 
Při prohlídce stavby musí každý nabýt dojmu, že podíl sádrokartonových konstrukcí byl v případě Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví poměrně veliký a tento materiál se stal určujícím pro dispoziční uspořádání v interiéru, ale také z pohledu požární ochrany ocelových i železobetonových konstrukcí. A nezapomínejme rovněž na akustiku i design. Místy totiž najdeme v předstěnách děrované desky Cleaneo. Nebo také v zavěšených podhledech, které přidávají na atraktivitě designu interiéru.

Kampus na Černé louce

Loktuše 27, Ostrava


Najít trasu

Související stránky