Bez systémů Knauf by to nešlo

Albatros získává novou tvář

Budova bývalého nakladatelství Albatros se nachází v samém centru Prahy nedaleko pěší zóny. Jedná se o nárožní stavbu na křižovatce ulic Národní třída a Na Perštýně. Je součástí historické zástavby v památkové zóně, a i když není evidována jako nemovitá kulturní památka, je památkově chráněna v rámci chráněného území Pražské památkové rezervace.

V současné době prochází budova kompletní rekonstrukcí, která mimo jiné představuje i dostavbu a napojení na sousední navazující dům U Medvídků. Nová přístavba by měla doplnit stávající kancelářská podlaží. Dvě nejvyšší ustoupená podlaží by měla být přestavěna ze strojoven a zázemí na mezonetové kancelářské jednotky nejvyššího standardu s prostornými terasami. Severní celoprosklená fasáda dostavby je kryta lamelami pro dosažení vizuálního efektu, kterým se při dálkových pohledech novostavba měřítkově přiblíží charakteru okolní zástavby. Pod budovou by měly vyrůst dvě podzemní podlaží – garáže. Hlavní vstup do budovy je situován z ulice Na Perštýně.

Přestože rekonstrukce objektu ještě není zcela dokončena a vnitřní uspořádání čeká na požadavky nových nájemců, základ přestavby je hotov. Významně se na ní uplatnily i materiály Knauf. Z důvodu protipožární ochrany zde byly použity desky Knauf RED Piano, které mají za úkol chránit šachty a rozvody technických médií a současně také ochránit před požárem i všechny ocelové konstrukce, které logicky najdeme v každém patře osmipatrové budovy. Celkem se na stavbě spotřebovalo více než 18.000 m² „červených desek“ tloušťky 12,5 mm. Nejčastěji byly použity v konstrukcích Knauf W112. Deska Knauf RED Piano se používá na stavbách zejména z důvodu svých protipožárních vlastností, ale uživatelům přináší i další výhody v podobě vylepšených akustických vlastností u použitých konstrukcí ve srovnání například se standardními deskami Knauf WHITE. Právě tyto vlastnosti se osvědčily zejména u některých bezpečnostních příček v horních patrech budovy, kde byl požadavek na vyšší zvukovou neprůzvučnost a požadovanou požární odolnost. Kromě desek Knauf RED Piano byly u rekonstrukce budovy použity také standardní desky Knauf WHITE na běžné příčky a podhledy, dále impregnované desky Knauf GREEN, tradičně používané u konstrukcí sociálních zařízení z důvodu zvýšené odolnosti vůči vlhkosti. Uplatnily se zde i desky Knauf Massivbauplatte a RED GREEN, a to zejména v nové přístavbě směrem k domu U Medvídků.

Albatros

Národní 342/29, Praha 1


Najít trasu

Související stránky