O klienty bude dobře postaráno i s přispěním Knaufu

NNP Moravská Třebová

V Moravské Třebové byla na jaře letošního roku dokončena novostavba budovy Nemocnice následné péče, jejímž investorem je Pardubický kraj. Moderní areál se přestavuje s užitnou plochou 5913 m2 a 90 lůžky následné péče. Jednoznačně se jedná o největší investici Pardubického kraje v Moravské Třebové, neboť investice do realizace stavby dosáhla 231 milionu korun. Vlastní areál nemocnice zahrnuje rovněž oddělení rehabilitace, laboratoře, stanoviště záchranné služby a samozřejmě administrativně-provozní část. Zhotovitelem stavby je firma VCES a.s. a autorem projektu je firma SIEBERT + TALAŠ, spol. s r .o. 

V Moravské Třebové bylo na jaře letošního roku dokončena novostavba budovy Nemocnice následné péče, jejímž investorem je Pardubický kraj. Moderní areál se představuje s užitnou plochou 5913 m a 90 lůžky následné péče. Jednoznačně se jedná o největší investici Pardubického kraje v Moravské Třebové, neboť investice do realizace stavby dosáhla 231 milionů korun. Vlastní areál nemocnice zahrnuje rovněž oddělení rehabilitace, laboratořže, stanoviště záchranné služby a samozřejmě administravně+-provoznbí část. Zhotovitelem stavby je firma VCES a.s. a autorem projektu je firma SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o. 

Stavba nového areálu byla velice zajímavá, protože konstrukce třípodlažního objedku byla navržena v systému pórobetonových tvárnic. Ostatně je to vůbec první stavba v kategorii občanské vybavenosti, která byla takto navržena. Pochopitelně máme na mysli nosné stěny, které jsou 45 cm silné a po obvodě opatřené pouze tepelně-izolační omítkou. Co nás ale zajímá  nejvíce je, že se v objektu uplatnil systém suché výstavby KNAUF. V základní  hrubé konstrukci bylo nutné vyřešit vnitřní uspořádání a k tomu se suchá výstavba hodila nejlépe. V objektu byla samozřejmě řešena i požární ochrana. Zatímco v běžné příčce, která odděluje například ordinace, pokoje a kanceláře stačily bílé desky Knauf White, tak u příček oddělujícíchc dva požární úseky je nahrazují desky "červené" Knauf RED Piano. Konstrukce příček byla zvolena v systému W 112 (2x12,5 mm silná sáudrokartonová deska na profilech. ) Nakonec ani požadavek na parametry vzduchové neprůzvučnosti nevybočoval od běžtné normy, vztahující se k tomuto typu zařízení, takže s ohledem na dvojitý záklop příček byla tato volba naprosto vyhovující. A kromě požární odolnosti v únikových chodbách již nic "náročného" nebylo vlastně nutné řešit. Na toaletách byla použity impregnované desky Knauf Green . Součástí suché výstavby byly pochoptitelně také různé předstěny a podhledy, ve kterých se často ukrývají instalace a osvětlení. Podle vyjádření realizátora suché výstavby dosahuje plocha všech příček zhruba
9000 m2

Omítky, obklady i hydroizolace v systému Knauf

Sádrová omítka, která se nanesla stříkáním sjednotila jak hrubý povrch pórobetonových stěn s hladkýcm povrchem sádrokartonových příček.  V tomto konkrétním případě a na ploše přesahující 12 000m2 se použial sádrová omítka MP 75
V každé nemocnici najdeme množství ploch, které je zapotřebí opatřit obklady a dlažbou. Nejčastěji ovšem na toaletách. I zde realizace zvolila kompletní systém Knauf, který zahrnoval penetraci, tekutou dvousložkovou hydroizolaci, lepidlo na obklady a dlažbu, spárovací hmoty. V takových případech se nejčastěji volí osvědčené cementové lepidlo Knauf Flexkleber a spárovací hmota Fugenbunt. Ani toho nebylo zrovna málo, protože bylo položeno kolem 4000 m2 obkladů a dlažeb. 
Nemocnice následné péče zahájila svůj provoz v červnu tohoto roku. Z pohledu suché výstavby to byla standardní reallizace,  kterou provázejí také standardní stavařské situace. Nemocnice je zařízení,  které je neustále na očích veřejnosti. Jsou tu technické finesy, které nejsou z pochopitelných důvodů vidět, ale být tu musí. Například rozvody medicinálních plynů, podlahy s antibakteriální úpravou, členité podhledy s osvětlením a snadno omyvatelným povrchem atd. 
Výstavba areálu nemocnice v sobě zahrnuje i úpravu okolního exteriéru včetně komunikací, zeleně a chodníků. 
Nezbývá než si přát, aby takových podobně zdařilých zařízeních bylo v České republice mnohem víc. 

Investror: Pardubický kraj, Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o. 

Realizátor stavby: VCES, a.s.
Realizace suché výstavby a omítek: Družtstvo SAPIL
                                                            

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Svitavská 480/25, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová


Najít trasu

Související stránky