Výstavbou obytného komplexu Karolina Plazza II pokračuje přeměna Karlína

Karolina PLazza II

Byly doby, kdy se do Karlína za zábavou nechodilo. Vlastně to byla taková nezajímavá šedá čtvrť, ve které sice kdysi vzkvétaly průmyslové podniky, ale o pěkném bydlení se tady nedalo mluvit. Období komunismu na tom nic nezměnilo, naopak prohloubilo onu šeď. Zásadní přelom k lepšímu přece jen nastal – byly to povodně v roce 2002. Karlín patřil tehdy k nejpostiženějším v hlavním městě. Pravděpodobně každý si pamatuje záchranářské čluny, jak proplouvají ulicemi plnými vody. Dnes je situace zcela opačná. Karlín povstal z mrtvých, a to velmi razantním způsobem.

Vybudovaly se tu moderní administrativní centra, koncertní sály, vyhlášené gastronomické podniky, investovalo se do infrastruktury. Karlín je dnes synonymem pro dynamicky se rozvíjející čtvrť a dobrá adresa pro sídlo firmy i bydlení. Není tedy divu, že zde vyrostly moderní bytové domy – jako například projekt Karolína Plazza II. Jak název napovídá, jedná se o pokračování první etapy (kolaudace v roce 2018) v podobě čtyř vícepodlažních domů, ve kterých je lokalizováno 54 bytů a 13 ateliérů s dispozicemi od 1+kk až po 4+kk (obytná plocha od 27 m² do 179 m²). Karolína Plazza II je situována v blízkosti metra B mezi ulicemi Sokolovská a Křižíkova. V ceně bytu je nabízeno garážové stání a součástí většiny bytů je balkon nebo terasa. Investorem projektu je společnost Moravská stavební – INVEST, a. s., zhotovitelem stavby RIDERA Stavební a. s., autorem projektu Casua, spol. s r.o., sádrokartonové konstrukce realizovala firma PRIMA Kladno, s.r.o.
 

U podobných developerských projektů byla dosud praxe taková, že většina vnitřních mezibytových i bytových příček byla zděná. Sádrokartonové konstrukce se používaly nejčastěji na podhledy a v koupelnách. Karolína Plazza II je však v tomto ohledu jiná. Základem je pochopitelně betonový monolit, ale jeho vnitřní uspořádání je realizováno kombinací zdiva a sádrokartonových konstrukcí. To znamená, že mezibytové a nosné stěny zůstaly zděné, ale všechny ostatní vnitřní příčky jsou již sádrokartonové. U projektu Karolína Plazza původní záměr s tímto uspořádáním nepočítal, ale na žádost investora došlo k této zajímavé, a nutno říci že přínosné změně. A proč také ne? Vždyť stavba se tím urychlila a zlevnila, a to při splnění či spíše vylepšení akustického komfortu při zachování stejné tloušťky příček.

Česká norma zabývající se zvukovou izolací mezi byty v bytových domech říká, že pro stěny i stro.py musí být splněna hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R’w = 53 dB, pro stěny téhož bytu je požadovaná hodnota R.w = 40 dB. Výhodou sádrokartonové konstrukce je, že buď vrstvením počtu desek, nebo změnou typu desky či tloušťky příčky lze jednoduše parametry příčky přizpůsobovat potřebám projektu. Běžně používaná konstrukce vnitřní příčky je W112 s dvojitým opláštěním. V případě, že se použije standardní deska White, u které je hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, splní daný parametr R’w tato příčka při tloušťce 125 mm bez problémů. Kdybychom zaměnili ve stejně silné příčce desku White za RED Piano, rázem se dostaneme na Rw = 57 dB. A v tom je celé kouzlo schopností suché výstavby, která se díky tomu začala prosazovat právě u bytů. A rozhodně se nejedná v daném případě o nějaké low-cost byty, ale naopak o byty v tom nejvyšším standardu pro náročného zákazníka. Do výčtu materiálů u tohoto developerského projektu patří samozřejmě i impregnované desky Knauf GREEN, ze kterých jsou postaveny koupelny, jejichž součástí je i závěsné WC včetně k tomu příslušných držáků. Součástí stavby jsou i montážní dvířka a zakrytí instalací včetně protipožární ochrany deskami RED Piano. Suchá výstavba byla použita ve větším měřítku také u komerčních prostor v přízemí objektu.

Architektura dnes již plně obsazeného bytového domu zdařile navázala na stávající historickou zástavbu Karlína, a to jak z průčelí domu, tak uvnitř vnitrobloku. „Náměstíčko“ mezi čtyřmi objekty je sice veskrze moderní, ale za to nabízí malou oázu klidu, kde patrně, až to bude možné, atmosféru ještě probarví kavárenský život.

Karolina Plazza II

Kižíkova, Praha 8


Najít trasu

Související stránky