Sádrokarton Knauf boduje ve všech ohledech

Luxusní bytový komplex Harfa Design Residence

Dokážete si představit současné stavebnictví bez sádrokartonu? Pravděpodobně těžko, protože se stal samozřejmou součástí každé stavby díky vysokému standardu prostředí, které nabízí. Sádrokarton za dobu svého vývoje dospěl totiž natolik, že dokáže nabídnout nejen vše, co klasické stavební materiály, ale ve většině parametrů je již dávno převyšuje. Obzvláště, pokud bereme na zřetel akustický komfort, který zaujímá mezi požadavky investorů a hlavně potom uživatelů jednu z předních příček.

Jelikož se jedná o bytový komplex, byl hlavním kritériem akustický komfort při pokud možno co nejmenší tloušťce dělicích příček. Byl tedy zvolen sádrokarton. Pro sádrokarton hovoří i fakt, že na trhu je jen velmi málo alternativ, které jsou z hlediska akustické izolace srovnatelné. A vždy je jejich použití vyváženo nějakými ale. Těmi nejčastějšími je buď značná hmotnost nebo příliš velká tloušťka.  Zatímco u standardního materiálu s rostoucí hodnotou Rw se musíme smířit s nárůstem tloušťky nebo již zmiňované hmotnosti, u sádrokartonové konstrukce stačí jednoduše zvolit do skladby jinou desku při zachování stejné tloušťky. Zejména tyto důvody přispěly k tomu, že se suchá výstavba začala prosazovat v bytové výstavbě. Protože jen velmi obtížně budete hledat materiál, který při tloušťce stěny 155 mm nabídne Rw 67 dB.
 

Podstatou akustického komfortu v bytech je „ticho“, to znamená neslyšet, co se děje ve druhé místnosti nebo v sousedním bytě. Norma je relativně benevolentní, protože udává u bytových příček minimální hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB. Ale normová hodnota je vlastně minimální požadavek a pro „slyšitelné ticho“ je třeba se pohybovat v hodnotách vyšších. Pro tyto účely se ideálně hodí příčka W115 s dvojitými profily a dvojitými opláštěními, která podle typu použité sádrokartonové desky a tloušťky od 155 do 255 mm nabízí Rw od 62 do 73 dB. Je však důležité vědět, že změnou desky  se nejenom zvedne celková hodnota akustického komfortu (Rw), ale rovněž se posune rezonanční kmitočet do méně slyšitelného pásma. Uživatel tak vnímá zlepšení akustického komfortu daleko výrazněji. To platí především o deskách Knauf Diamant a Knauf Silentboard, které mimořádně účinně tlumí právě nejběžnější zvuky v interiérech budov – řeč a hudbu. Desky Knauf Silentboard si potom poradí i s nízkými kmitočty kvalitních reprosoustav. 
Pro akustický komfort v rámci jednoho bytu se ideálně hodí dvouvrstvě opláštěné příčky W112 (jednoduchý profil), které nabízejí výborný poměr zvukové izolace, jednoduché konstrukce, tuhosti a hlavně malé tloušťky. Nabízejí vzduchovou neprůzvučnost od 51 do 69 dB při tloušťce od 100 do 150 mm, což uspokojí každého uživatele. I pro tyto typy stěn platí vše, co bylo řečeno výše ve vztahu ke změně desek i tloušťky konstrukce.  Dodejme pouze, že norma opět v rámci jednoho bytu předepisuje stavební hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 40 dB.  Ale i zde se jedná o požadavek minimální a pro klid domova se vyplatí volit konstrukce s hodnotami vyššími.
O kvalitách a přednostech akusticky velmi efektivního materiálu svědčí skutečnost, že s pomocí sádrokartonových akustických předstěn se běžně vylepšují hodnoty původních stěn. Jedná se v současnosti o jedno z nejúčinnějších a opět přitom i nejtenčích možných akustických opatření. Zapomenout bychom neměli také na hmotnost, která je samozřejmě u sádrokartonové konstrukce nižší, což je prospěšné nejen z pohledu statiky, ale i schopnosti snazší manipulace s materiálem. Přitom pracnost je vždy stejná. Přidejme ještě způsobilost zavěsit na stěnu těžší předměty, například kuchyňské skříňky. Vždyť do dutinové cihly lze zavěsit maximálně 17 kg na jednu hmoždinku, zatímco do desky Knauf Diamant až 65 kg dle typu hmoždinky. To je argument, který opravdu mnohé překvapí.

Luxusní bytový komplex Harfa Design Residence
Společnost Central Group staví byty už více než 25 let a má za sebou přes 180 úspěšně dokončených projektů a téměř 17 tisíc prodaných bytů. Patří v tomto směru mezi nejvýznamnější developery u nás a současně je průkopníkem inovativních přístupů či technologických řešení v oblasti bydlení. Filozofie rychlého stavění s maximální úsporou místa (štíhlé konstrukce) a nadstandardní akustickou pohodou při minimálních prostorových požadavcích se stala natolik zajímavou, že hlavní projektant společnosti Central Group Vojtěch Martínek navrhl v tomto duchu luxusní bytový komplex Harfa Design Residence v pražské Libni. Je to jeden z prvních bytových domů, ve kterém jsou všechny příčky postaveny za pomoci sádrokartonu. Vše bylo řešeno komplexně, to znamená včetně požární odolnosti, instalace rozvodů a hlavně již zmíněné akustické pohody. Uvedený objekt je nejlepší ukázkou, že lehká konstrukce zajišťuje nadstandardní komfort bydlení bez kompromisů. A jako bonus přidává eliminaci strukturálního (technologického) hluku, který se obvykle šíří  z instalací do nosné konstrukce a následně do místností.
Komplex má trojúhelníkovitý tvar a nabízí 249 bytů, ateliérů a komerčních prostor. Zajímavostí je počet malých bytů typu 1+kk, které lidé často kupují jako investici za účelem následného pronájmu. Od počátku bylo počítáno s tím, že Harfa Design Residence nabídne uživatelům bytů vysoký nadstandard bydlení, to ovšem znamenalo splnit na straně dodavatelů velmi přísné požadavky na kvalitu provedení stavby včetně materiálů. Harfa Design Residence je unikátním příkladem, čeho je sádrokarton v současném stavitelství schopen dosáhnout.
 

Harfa Design Residence

Kurta Konráda 190, Praha 9


Najít trasu

Související stránky