Pro dokonalý vzhled staveb

Suché maltové a omítkové směsi

Omítka je historicky nedílnou součástí stavby. Tvoří podklad pro většinu následných úprav stěn a fasád, ať už se jedná o novostavby nebo opravy či restaurování historických budov.

Pro omítky a fasády

omitky

Suché maltové a omítkové směsi na bázi sádry a cementu pro vnitřní i vnější dekorativní úpravy povrchů zděných, monolitických i lehkých stavebních konstrukcí.
Součástí tohoto produktového portfolia jsou také cementové  a sádrové lité potěry a stěrky, materiály pro tepelně izolační systémy, penetrační nátěry a fasádní barvy.
Systémová řešení pro fasády, omítky a podlahy.

Najděte svůj produkt

omitky_2

Ve vyhledávači najdete na jednom místě přehled všech produktů včetně jejich vlastností a variant.

Všechny produkty v kategorii Suché maltové a omítkové směsi