Akustika v hlavní roli

Budova ČSOB v Praze

Budova ústředí ČSOB v Praze - Radlicích

První budova ústředí ČSOB v Radlicích je dlouhodobě považována za jednu z nejzelenějších staveb u nás a nová budova by ji měla, co se týče šetrnosti k životnímu prostředí a moderních technologií, ještě překonat. Stavba byla navržena s důrazem na co největší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí, aby splnila požadavky na nejpřísnější certifikaci LEED Platinum.

Druhá budova centrály je citlivě zasazená do úbočí nad Radlickou ulicí tak, aby nechala vyniknout zeleným svahům údolí, ale především je navržena pro co nejnižší spotřebu energie. Ta je pro vytápění a chlazení získávána tepelnými čerpadly ze systému zemních vrtů. Díky použití špičkových technologií je tak jednou z nejmodernějších budov v Evropě a splňuje i ty nejpřísnější ekologické standardy. Objekt je bezbariérový, celou střechu pokrývá zeleň. Spolu se stávající budovou tvoří pestré a vzájemně se doplňující pracovní prostředí.

Nový objekt ČSOB je rozdělen na sedm vzájemně propojených částí, z nich každá má dvě až čtyři patra. Počet pater v podstatě záleží na umístění v rámci celého komplexu, tak aby se dodrželo kopírování terénu. Základ objektu tvoří železobetonový skelet doplněný suchou výstavbou, na kterou bylo použito cca 90.000 m2 sádrokartonových desek Knauf. Jestliže v zázemí budovy bylo vše podřízeno účelnosti, tak v administrativní části byla hlavním tématem akustika.
Prostor je členěn atrii, které prosvětlují interiér od přízemí až po střechu.
V konstrukci atria (světlíku) byly z důvodu akustiky, ale také částečně kvůli designu, použity děrované akustické desky Knauf Cleaneo s přímým kulatým děrováním 8/18R mm.
V jednotlivých patrech objektu bylo vytvořeno rozsáhlé open space kancelářské prostředí, které je doplněno oddělenými jednacími místnostmi, místnostmi pro dataservery, sociálním zařízením a tzv. telefonními budkami. Celý objekt banky je vytápěn a chlazen stropním systémem integrovaným přímo do betonového stropu bez podhledu. Z toho vyplývá, že akustiku v rozsáhlém prostoru kancelářského open space bylo možné ovlivnit pomocí již zmíněných děrovaných akustických desek Knauf Cleaneo a konstrukcemi akustických příček Knauf.
Veškeré instalace včetně vzduchotechniky jsou vedeny pod zdvojenou podlahou. Příčky jsou ovšem postavené od betonu k betonu čili bez přerušení. Všechny mají oboustranné dvojité opláštění deskami Knauf WHITE a izolaci. V některých případech, například u datových místností, je použita z důvodu zvýšeného požadavku na protipožární ochranu deska Knauf RED Piano. Příčky jsou provedeny dle požadavku jako Knauf W115, W116, případně W112. Ve všech místnostech by měla být díky těmto konstrukcím splněna stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 44 dB.  
U některých kanceláří jsou navíc u akustických příček W112 nainstalovány sádrokartonové předsazené stěny, které slouží k odvádění vzduchu z místnosti do prostoru pod zdvojenou podlahu a následně ven z budovy. Čerstvý vzduch je naopak přiváděn potrubím pod podlahou k vnitřní straně fasády, kde je v podlaze umístěna štěrbina, kterou je vzduch vháněn do místností Současně tak i zabraňuje orosení okna. Konstrukce předsazené stěny je z profilu CW 50 mm, s dvojitým opláštěním sádrokartonovou deskou Knauf WHITE s lemovanými rohy. Stěny jsou celoplošně přetmelené Knauf Super Finish a přebroušené  do kvality Q3.
I konstrukce příček oddělující kanceláře a sociální zařízení byly doplněny předsazenými stěnami. Ty nejen zajistily dodržení akustických vlastností příček na straně kanceláří, ale byly jimi vedeny i nezbytné instalace, které nebylo možné do akustické příčky instalovat. Pamatovalo se také na akustické detaily. Například elektroinstalační krabice (vypínače, zásuvky apod.) instalované v dutinách příček byly zvlášť opláštěné sádrokartonem. Platí to i pro veškerou kabeláž, vzduchotechniku i ostatní instalace, které procházejí sádrokartonovými konstrukcemi pod zdvojenou podlahou. Všechna místa, kde hrozila nedostatečná vzduchotěsnost konstrukce, se musela pečlivě akusticky utěsnit.
Zajímavým a viditelným detailem je napojení příček ke stropu. Protože průhyb stropu je dimenzován na 2,5 cm, bylo zapotřebí provést kluzné napojení příčky ke stropní konstrukci. Použili jsme u tohoto detailu pět sádrokartonových pásků, z nichž dva jsou kvůli akustice schované v deskách a navazují na boční záklopné desky, a zbylé tři společně s UW MAX profilem vytváří kluzné napojení.
Podobným způsobem se řešilo napojení na fasádní prosklenou stěnu, kde muselo být, jak ukazuje detail na obrázku, rovněž atypické a kluzné napojení. Opět se hledělo nejen na akustiku, ale také na design. Z důvodu větší pevnosti byla  použita velmi odolná a tvrdá sádrokartonová deska Knauf Diamant.
V obrovských strojovnách jsou umístěny velké agregáty, které budou zdrojem velmi značného hluku. V prvé řadě bylo nutné dosáhnout vysoké zvukové neprůzvučnosti, protože nad strojovnou jsou zasedací místnosti. Na druhou stranu bylo současně třeba vytvořit pro obsluhující personál strojovny vhodné pracovní prostředí. Proto jsou ve strojovnách dva podhledy. První podhled je dvojitě opláštěný akustickou protipožární deskou Knauf RED Piano, doplněný 12 cm izolací a akustickými závěsy. Pod tímto podhledem jsou instalovány pohltivé plechové kazety Armstrong. Na stěnách strojoven jsou naopak z důvodu absorpce hluku instalovány akustické desky Knauf Cleaneo s větším kulatým děrováním 15/30R mm. Tady bylo pochopitelně nutné docílit skutečně velkého efektu absorpce.
Dalším na prostředí náročným provozem je rozsáhlé gastro, ve kterém najdeme na stropě rovněž dva podhledy. Základní podhled musí splňovat jednak protipožární normy a jednak akustické, proto je konstruován z protipožárních impregnovaných desek Knauf RED GREEN, zatímco pohledový musí splňovat hlavně hygienické předpisy, protože se jedná o gastroprovoz. V meziprostoru jsou vedeny všechny potřebné rozvody a instalace. Z důvodu statického zatížení podhledů bylo nutné použít zesílenou a zhuštěnou konstrukci včetně závěsů, protože část technologie je zavěšená do prvního sádrokartonového podhledu. V některých místech – jako jsou přístupové chodby - byl použit samonosný podhled.
Moderní budova je doslova napěchovaná technikou, takže nechybí velín, ze kterého bude řízen náročný provoz. Každá taková specializovaná místnost musí být dostatečně chráněna. V tomto případě jsou to konstrukce bezpečnostních příček Knauf W 118 (v provedení W112), s dvojitým opláštěním deskami Knauf WHITE (2x 12,5 mm) a ocelovým plechem 0,6 mm (bezpečnostní třída RC2). Speciálním řešením jsou i protipožární dveře, zabudované do bezpečnostní sádrokartonové konstrukce. V případě požáru uzavřou jednotlivé požární úseky a umožní bezpečný průchod nouzovými východy.
Na stavbě se uplatnily také speciální desky Knauf Drystar, což jsou desky určené do prostor s vyšším vlhkostním zatížením. Lze je používat i jako opláštění podhledů v exteriéru, pokud na ně bezprostředně nepůsobí povětrnostní vlivy. V případě nového objektu ČSOB je tedy najdeme v podhledu na propojovací lávce mezi novou a starou budovou a také u kouřových přepážek v garážích.
Nový objekt navrhlo architektonické studio Chalupa Architekti, s.r.o., projektovou přípravu společnost AED project, s.r.o. a generálním dodavatelem stavby je společnost HOCHTIEF CZ. O suchou výstavbu se podělily firmy PRETZELMAYER STAVBY, s.r.o. a INTER GIPS, s.r.o., které na vestavbu interiérů použili více než 90.000 m2 různých druhů sádrokartonových desek Knauf, včetně profilů, příslušenství a tmelů.
 

ČSOB - centrála

Radlická 333/150, Praha 5 - Radlice


Najít trasu

Související stránky