Základní škola Dobřichovice

Nadměrný hluk pohlcují akustické desky Cleaneo

ZŠ Dobřichovice

Město Dobřichovice, které se nachází na jihozápadním okraji Prahy v okolí řeky Berounky, otevřelo v září novou přístavbu školní budovy. Žáci druhého stupně zde našli nové učebny, hudební učebnu, šatny, kabinety, ale i prostory pro mimoškolní aktivity.

Základní škola, stejně jako její přístavba, se nachází přímo v centru Dobřichovic a je nedílnou součástí pěší zóny. Přístavba má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní. Stavba je řešena takovým způsobem, aby plynule a zcela nenásilně navazovala na stávající budovu, se kterou je samozřejmě propojena. Vstup do nové části školy je z malého, rovněž nově realizovaného, náměstíčka.

Budova byla navržena s cílem, aby vznikl moderní, přehledný a prosvětlený vnitřní prostor. Učebny jsou z tohoto důvodu orientovány převážně do klidového jižního a východního směru, takže nabízejí dostatečné prosvětlení v době hlavních školních aktivit. Nosná konstrukce objektu byla navržena jako železobetonový stěnový a sloupový systém doplněný ocelovými sloupy s protipožární izolací. Vnitřní části konstrukce jsou z části železobetonové a z části zděné. Významnou roli však v budování vnitřního prostoru sehrály sádrokartonové materiály Knauf. Nejen z hlediska estetického, ale i funkčního. Sádrokartonové konstrukce byly použity především na chodbách a v učebnách. Tyto konstrukce byly navrženy tak, aby se dokázaly snadno vypořádat s nadměrným hlukem, aby současně umožnily nerušenou výuku v sousedících učebnách a přitom byla dodržena odpovídající požární bezpečnost. Na školních chodbách lze spatřit akustické podhledy konstruované z desek Knauf Cleaneo (předsazené děrování 12/20/66), což jsou akustické děrované desky s efektem čištění vzduchu v prostoru. Knauf Cleaneo desek se v přístavbě spotřebovalo více než 550 m2. Akustické řešení si rovněž vyžádaly nové školní učebny, ve kterých byly použity akustické podhledy Knauf AMF - Alpha ONE a RL VTS15 300x1200, 600x1200 o rozsahu cca 725 m2. Nová přístavba Základní školy v Dobřichovicích ukázala, že i školní budova nemusí nutně působit nudným dojmem. Kombinace materiálů, ve kterých dostalo prostor i světlé dřevo, navozuje dojem lehkosti. Členitost vnitřního prostoru tento dojem jen umocňuje.

Lokalita

ZŠ Dobřichovice

5. května 40
252 29 Dobřichovice


Najít trasu

Související produkty

Související stránky