Webináře Knauf

Webinar_photo

Oblast vzdělávání a odborné přípravy má ve skupině Knauf vysokou prioritu. Každoročně připravujeme rozmanitou a vysoce kvalitní nabídku školení a seminářů,  jejichž prostřednictvím chceme informovat o našich systémech a produktech.
Abychom vám přístup k informacím co nejvíce usnadnili, zařadili jsme do našeho systému vzdělávání i WEBINÁŘE.
Na záznamy webinářů se můžete podívat v odkazech níže.


STROJNÍ SÁDROVÉ OMÍTKY KNAUF - ETALON KVALITY
obsah: přínos nové receptury strojních sádrových omítek Knauf pro zpracovatele
            nejčastější příčiny možných vad a poruch, a jak se jim vyvarovat
            jak zajistit dokonalý vzhled a plnou funkčnost sádrovýh omítek
link k připojení ZDARMA: https://youtu.be/05vbWhBzm48

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY KNAUF

obsah: vlastnosti jednotlivých materiálů a oblasti jejich použití
link k připojení ZDARMA: https://youtu.be/HKMTN2kNVik

ZESILTE TICHO! - akustické vlastnosti sádrokartonových konstrukcí
obsah: sádrokartonové konstrukce s ohledem na akustiku
            skladba konstrukcí dle akustických požadavků
link k připojení ZDARMA: https://youtu.be/vU8cwqKmrwQ