Myšlenku symbolizují podhledy Knauf

Waldorfská škola v Olomouci

Olomouc je statutární a univerzitní město, jedna ze dvou historických  metropolí  Moravy. Sídlí zde Vrchní soud a symbolem vzdělání je Univerzita Palackého. Za pozornost stojí také velmi zachovalá architektura. Originálním architektonickým prvkem se stal nový areál pro Waldorfskou základní školu a školku, jejíž kolaudace již proběhla. Waldorfská pedagogika snoubí základní vzdělání s rozvíjením lidské osobnosti s důrazem na rozvíjení individuality. 

Záměrem bylo vyjádřit rovnováhu mezi věděním a cílem, která se s věkem samozřejmě vyvíjí, a dát této myšlence hmotnou podobu. Zatímco předškolní věk je organičtější, školák už potředuje větší řád. Proto je mateřská školka celá v křivkách, zatímco základní škola má pevně definovaný tvar tříd propojených zvlněným pohybem chodeb. 

Konstrukčně se jedná o systém monolitických příčných nosných stěn a stropů v rozponu 7,2 metru a pórobetonem vyzdívaného obvodového pláště. Systém byl takto zvolen proto, aby bylo možné snadno využít materiály v nepravidelných tvarech. Což byl i důvod pro suchou výstavbu, která má velký podíl na dokončení stavby.
 
Suchá výstavba a Knauf Cleaneo
 
Velkou část povrchu stropů tvoří sádrokartonové podhledy, které se velmi dobře organicky tvarují. Důležitým požadavkem, kromě estetického hlediska, byly náročné akustické parametry, které bylo možné splnit s pomocí děrovaných akustických sádrokartonových desek Knauf Cleaneo. O tom, jak moc se kladl na tento aspekt důraz, svědčí fakt, že akustické vlastnosti byly řešeny samostatným projektem u specializované firmy Dekprojekt, s.r.o. (Ing. Petr Kropáč). Zejména pak tvarování podhledů se upravovalo na základě doporučení na zlepšení akustiky v jednotlivých prostorech (hala, chodba atp.). Za povšimnutí stojí i zajímavý detail zakončení podhledů v křivkách.
Jedna věc je ale teorie a druhá praxe. Nicméně kvalitní akustické vlastnosti potvrdilo finální měření a také spokojenost vedení školy. Kromě akuistických podhledů se v interiéru školy samozřejmě uplatnily tradiční konstrukce sádrokartonových předstěn z bílých desek Knauf White. Důležitá byla i požární odolnost, která však byla řešena v rámci jednotlivých požárních úseků prostředenictvím prvků hrubé stavby. Suchá výstavba pomohla s požární odoslností v prostupech instalací v prostoru mezi podhledem a stropem. V těchto případech se obvykle používají červené desky Knaf RED Piano
 
Na zelené louce
 
Stavba Waldorfské základní a mateřské školy trvala 16 měsíců, ale příprava stavby si vyžádala mnohem delší časový úsek, jak nám sdělila Monika Machytková, ředitelka společnosti a současně investor v jedné osobě. „Dlouho jsme sháněli pozemek, až se nám podařilo město přesvědčit, že jsme solidní partneři a že o naši pedagogiku bude v Olomouci zájem.“ Projekt zahrnoval stavbu dvou prakticky identických budov (základní škola + mateřská škola), přičemž na stavbu mateřské školy se podařilo získat dotaci, a tak muselo proběhnout veřejné výběrové řízení na generálního dodavatele, kterým se stala akciová společnost Zlínstav.
 

Investror: Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc

Architekt: ing. Petr Leinert
                                                   
zpracovatel suché výstavby: Matos interiéry s.r.o., p. Tomáš Hrnčíř

Waldorfská škola

Tomkova 420/48, Hejčín, 779 00 Olomouc


Najít trasu

Související stránky