Vnější vápenocementové omítkové systémy

Vnější vápenocementové omítkové systémy

Přirozenou ochranou povrchu zdiva jsou po staletí používané omítky, ať už se jedná o nejrůznější úpravy povrchů pomocí smítání zdiva, provádění hrubých jádrových omítek nebo jemných štukových úprav, vždy se ale utváří estetický prvek a funkční ochrana podkladního zdiva. Vápenocementové omítky jsou pro exteriér vhodné pro zajištění požadavku na vyšší mechanickou odolnost a ve správně zvolené skladbě snadno odolají i vlhkostnímu a biologickému zatížení.