Suchá podlaha Knauf Brio

...vyšší pevnost, únosnost a stabilita.

KNAUF Brio je název sádrovláknité podlahy, která má oproti dosud známým typům velkou řadu předností. Jedná se o jednovrstvou podlahu z desky o tloušťce 18 nebo 23 mm. Deska Brio má po svém obvodě vyfrézované přesné polodrážky, které umožní velmi rychlé, přesné a hlavně pevné spojení (lepí se pouze v drážce a spoj se prošroubuje Brio-šrouby).
 
Sádrovláknitá deska KNAUF Brio je ze své podstaty odolnější vůči opotřebení, je pevnější, tvrdší a tvarově stabilnější. Z toho je patrné, že se bez obav uplatní i v místnostech, kde se počítá s vyšším zatížením. Další výraznou výhodou KNAUF Brio podlahy je únosnost, která je stejná jak v ploše, tak po obvodu místnosti (cca 25 cm od stěny). Tento zdánlivě nepodstatný argument se projeví až při ostrém „provozu“ místnosti, protože lepené desky v těchto místech často „pracují“. Obecně je dobré vědět, že zatížení KNAUF Brio podlahy je možné v rozmezí 100 až 200 kg/m2 (hodně záleží na podkladu). Při pokládce finální nášlapné vrstvy (koberec, parkety, lino) není nutné u KNAUF Brio podlahy aplikovat nivelační stěrku. Výjimkou jsou vinylové krytiny, které jsou citlivé na sebemenší nerovnost, u kterých je nutná realizace tenké sádrové stěrky Knauf BP4.
 

 

KNAUF Brio je suchá podlaha, o které lze v principu říci, že to je „plovoucí“ konstrukce, která eliminuje na minimum mokré procesy. Hodí se především do vyšších pater  rodinných domů a do podkroví. Její montážní výhody, mezi které patří rychlost pokládky a nízká hmotnost, vyniknou zejména při rekonstrukci. Obvykle ztrácí význam ji vyžadovat v přízemí rodinných domů, protože tam je čas na to, aby beton řádně vytvrdnul. Své místo mají suché podlahy i v novostavbě především díky rychlosti jejího provedení a díky nulovému technologickému prostoji mezi položením podlahy a aplikací nášlapné vrstvy. Tento luxus u litých podlah musíme oželet, což zejména v případě komerčních staveb bývá finančně citelné. Suchá podlaha nemá problém s podlahovým vytápěním a díky principu plovoucí konstrukce dokonce zlepšuje za určitých podmínek kročejový hluk. Není vhodná do vlhkých prostor. Jako ostatně každá technologie vyžaduje montáž suché podlahy dodržení správného technologického postupu, protože jinak může dojít k mylnému zkreslení názoru na tuto zajímavou a progresivní alternativu. A to by byla škoda. Kdo hledá v tomto ohledu to nejlepší, musí nutně uvažovat o suché podlaze KNAUF Brio.

Související stránky