Školení a certifikace Knauf v roce 2020

kolení_certifikace

I v roce 2020 pokračujeme v tradici pořádání školení, seminářů a certifikací firem na potipožární systémy KNAUF.

Certifikace montážních firem
Certifikace firem na montáž protipožárních konstrukcí je dalším stupněm ve vzdělávání zpracovatelů sádrokartonových desek. Certifikační školení je zaměřeno na oblast požární ochrany  a je určeno pro zpracovatele, kteří mají osvojené zásady montáže suché výstavby a vědí, jak se dané systémy montují. Školení je jednodenní. Skládá se z teoretických přednášek a je zakončeno závěrečným testem. Po úspěšném absolvování je vydám Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby včetně konstrukcí protipožárních.
Zastřešovatelem a vydavatelem certifikátu je společnost Knauf Praha, spol. s r.o., která ve spolupráci s Cechem suché výstavby ČR usiluje o zvyšování jakosti montáže.

Semináře a školení
Semináře a školení jsou rozdělena do tematických okruhů dle oblastí použití produktů. Školení jsou jednodenní. Teoretická část se zaměřuje na přehled systémů pro vybranou oblast s jejich výhodami a novinkami, které Knauf každoročně přináší. Praktická část je zaměřena na předvedení a montáž vybraných konstrukcí. Účastníci školení obdrží Osvědčení o absolvování školení.

Temíny certifikací

Termíny školení