Sádrové omítky Knauf - etalon kvality a obliby

Vlastnosti ocení hlavně zpracovatel

Sádrové omítky se již delší dobu těší zasloužené přízni. Už dávno nejsou považovány za zbytečný luxus, naopak. Investoři si oblíbili její hladký povrch a schopnost sádry absorbovat a opět vydýchávat vzdušnou vlhkost. Zkušené firmy a řemeslníci zase oceňují její zpracovatelnost. Svou úlohu v tomto vývoji sehrála sádrová omítka MP 75, respektive MP 75 L, která svými vlastnostmi nastavila určitý etalon kvality a přispěla významně k jejímu celoplošnému rozšíření. Úspěch omítky se opírá o pečlivě nastavenou recepturu s exaktně definovanými parametry, které zpracovatelé oceňují při její aplikaci. Jaké to jsou, prozradí následující řádky:
  • Snadnější a lehčí stahování sádrové omítky po jejím nástřiku na stěnu: To se v praxi projevuje výrazným snížením lepivých vlastností sádry na stahovací lati bez vlivu sjíždění a tečení omítky.
  • Snížení rizika trhání povrchu v nejnáročnější fázi zpracování sádrové omítky, tedy v okamžiku rovnání omítnuté stěny trapézovou latí.
  • Omítka vytváří čistější sádrový šlem, který je méně ovlivněn obroušeným perlitem. Díky tomu dosáhne zpracovatel hladšího a lesklejšího povrchu stěny, což bývá často důležitým měřítkem kvality na straně investora.
  • Vydatnost, lehkost, výborná paropropustnost a vzduchotěsnost.

 

Správná penetrace: jistota úspěchu
Praxe ovšem také ukazuje, že sebelepší produkt nemusí zaručit ve všech případech kladný výsledek. Neodborné zpracování nebo nedodržení technologického postupu může způsobit celou řadu problémů. Za to ovšem sama omítka nemůže. Jistota úspěchu tkví v komplexním a systémovém řešení omítání. Na začátku realizace je nejdůležitější příprava povrchu před omítáním. Vytvořit bezchybně fungující propojení mezi sádrovou omítkou a podkladem je dílem volby správné penetrace, ale rovněž dodržení několika pravidel a doporučení. Druh penetrace se volí vždy podle podkladu, na který bude omítka nanášena. Knauf doporučuje Betokontakt (adhezní můstek) pro případy, kdy je nutné zvýšit přilnavost u nesavých podkladů (např. u betonu), a Aufbrennsperre, která naopak snižuje nasákavost podkladu (vhodné pro cihelné zdivo, pórobeton apod.).
Další důležité detaily: vysychání, větrání, zamezení trhlin
Kromě volby správné penetrace je však zapotřebí vyvarovat se situacím, kdy zejména betonové vrstvy nebudou dostatečně dotvarované a hlavně vyschlé. Dále musí zpracovatel dohlížet na to, aby nanesený penetrační nátěr dokonale proschnul před aplikací omítek. Následně při vlastním omítání sádrových omítek je nutné zamezit proudění vzduchu v objektu. S větráním je naopak vhodné začít ihned po dokončení omítek. Nežádoucí je rovněž jakýkoliv další průnik vlhkosti do omítky – typickým příkladem nesprávného postupu je realizace litých potěrů v čerstvě omítnutých místnostech. Lité potěry je vhodné provádět až po kompletním vyschnutí omítek. Poslední doporučení, na které je třeba myslet, je respektovat postupné dotvarování konstrukce, aby se zamezil výskyt trhlin. To v praxi znamená nezapomenout na vytvoření tzv. pracovní spáry u spoje stropu a stěny umělým proříznutím.
Snadné omítání jen s originálním příslušenstvím
Stejně důležitým krokem v komplexním procesu omítání by měla být i volba příslušenství, tedy správného omítacího stroje. Pokud si zpracovatel vybere odzkoušený a praxí prověřený omítací stroj Knauf PFT G4 s originálním vybavením, šnekem a pouzdrem šneku D6-3 s příslušnou mísicí hřídelí a bude dbát na jeho řádné vyčištění, pak má naprostou jistotu, že omítka bude perfektní, bez hrudek, bublinek, povrchové hrubosti, bez krupičky, různorodé nasákavosti a bude souměrně tuhnout. A to jsou všechny požadavky, které zpracovatel ke své práci potřebuje. Jakékoliv náhražky (například šnek s měkčí pryží) jsou vždy určitým rizikem.
Výše uvedená komplexnost a dodržení všech v podstatě nenáročných pravidel při aplikaci sádrových omítek vede k dokonalým výsledkům, které investoři jistě náležitě ocení.

Související stránky