Digitální planetárium Hradec Králové

Pod ocelovým skeletem se skrývá sádrokarton

Planetárium Hradec Králové

V těsné blízkosti hvězdárny v Hradci Králové byl dokončen projekt nového digitálního planetária. Jde o stavbu zajímavou nejen svým pojetím a architektonickým řešením, ale samozřejmě i tím, že zde našly uplatnění materiály Knauf.

Středobodem nového planetária talířového profilu o rozloze větší než 800 metrů čtverečních je projekční kruhový sál s nakloněným hledištěm. Speciální projekční plocha má tvar polokoule. Obraz zajišťuje projekční digitální systém s několika projektory pokrývající tak celou plochu. Diváci tak uvidí prostorovou projekci hvězdné oblohy nebo také různé videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání. Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu budou instalovány interaktivní expozice „Mikrosvět – makrosvět“ a „Energie – její formy a přeměny“, které budou návštěvníkům umožňovat, aby se stali aktivní součástí výstavy. Jednotlivé části expozic budou předvádět nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech a umožní pochopit pojem energie a poznání jejích přeměn. Prostor planetária byl přizpůsoben vozíčkářům a počítá se rovněž se zvláštními programy pro neslyšící a nevidomé.

Konstrukce planetária je tvořena ocelovým skeletem, ve kterém je provedena vestavba, především ze sádrokartonu. Všechny použité sádrokartonové desky a tmely pocházejí z provenience firmy Knauf. Suchou stavbu prováděla montážní firma Ing. Jitky Vaníčkové, která působí na trhu již od roku 1997. Kromě klasických sádrokartonových konstrukcí, které lze nalézt prakticky na každém kroku, jsou zde použity i akustické podhledy s děrovanými deskami Knauf Cleaneo. „Nejnáročnějším momentem na této stavbě byly konstrukce obvodových předsazených stěn, které se díky zakulacenému tvaru musely lámat do tří rovin a následně skládat k sobě a vytvářet tak požadovanou podobu. To byl oříšek, zejména proto, že jsme museli kvůli ceně použít standardní desky. V planetáriu je řada míst, ve kterých by bylo vhodnější pracovat s ohebnými deskami vyšší kategorie, ale z finančních důvodů to nebylo možné“, vysvětlovala Jitka Vaníčková. „Pro nás to byla velice zajímavá zakázka. Mám raději podobné projekty a výzvy, u kterých ukážeme nejen možnosti materiálu, ale také co umíme“. Důkazem slov majitelky firmy jsou další provedené realizace, například ambasáda v Berlíně a řada dalších. „S materiály Knauf pracujeme celou řadu let. Používáme vždy zásadně kompletní komponenty konstrukcí, protože je pro nás důležitá spolehlivost. Výjimkou nejsou ani tmely, protože vím, že nepraskají. Na spolupráci s Knaufem si však nejvíce cením technické podpory. Když potřebujeme něco důležitého vyřešit, mám jistotu, že pomoc bude rychlá. Není výjimkou, že technik za námi přijede na stavbu a vše řešíme na místě.“

Lokalita

Planetárium Hradec Králové

Zámeček 456/30
500 08 Hradec Králové


Najít trasu

Související produkty

Související stránky