Piktogramy výrobků Knauf

Piktogramy

Každý výrobek má svoje vlastnosti. Abyste nemuseli dlouze číst jejich popisy označujeme naše výrobky symboly - piktogramy. Ty pomáhají k velmi rychlé orientaci o nejdůležitějších vlastnostech výrobku.

Knauf piktogramy

OBLAST POUŽITÍ
piktogram význam
oblast použití/v interiéru
oblast použití/stěny v interiéru a exteriéru
oblast použití/podlahy v interiéru a exteriéru
oblast použití/podlahy v interiéru
oblast použití/usazování střešních prvků
oblast použití/tloušťka vrstvy
oblast použití/tloušťka vrstvy
oblast použití/pevnost/pevnostní zatřídění, deklarováno dle ČSN
oblast použití/usazování sádrokartonových desek
oblast použití/lepení EPS izolantu
oblast použití/lepení EPS a MW izolantu
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
piktogram význam
doporučené použití/vhodné pro vytvoření omítek u historických objektů
doporučené použití/vlastnost/vhodné pro vytvoření sanačních omítek na vlhkostí poškozené zdivo
doporučené použití/vyzdívky pohledového zdiva
doporučené použití/usazování kanálových vpustí
doporučené použití/usazování plotových prvků
OBECNÉ INFORMACE/ZPRACOVÁNÍ
piktogram význam
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít.
Pochozí po uvedeném čase
Zpracujte do uvedené doby od data výroby uvedeného na obalu, skladujte v suchém prostředí na dřevěném roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí.
ruční rozmíchání
množství záměsové vody na pytel
doba zpracovatelnosti
orientační spotřeba
orientační spotřeba
romezí teploty pro zpracování
TLOUŠŤKA VRSTVY/ZPŮSOB POUŽITÍ
piktogram význam
tloušťka vrstvy/způsob použití
tloušťka vrstvy/způsob použití
tloušťka vrstvy/způsob použití/aplikace
tloušťka vrstvy
tloušťka vrstvy/způsob použití/aplikace
tloušťka vrstvy/při aplikaci na stěnu a strop
pevnost/pevnostní zatřídění, deklarováno dle ČSN
ZPRACOVÁNÍ
piktogram význam
způsob zpracování/použití odvzdušňovacího válečku na nivelační hmoty
orientační spotřeba/použití odvzdušňovacího válečku na nivelační hmoty
doporučené strojní vybavení pro zpracování/PFT RITMO
doporučené strojní vybavení pro zpracování/PFT G4 + rotor a stator/šnek a pouzdro šneku D6 - 3
doporučené strojní vybavení pro zpracování/PFT G4 + rotor a stator/šnek a pouzdro šneku R7 - 1,5
zpracovatelnost/maximální pauza stroje s namíchaným materiálem/při předpokládaném delším časovém úseku je nutno strojní vybavení vyčistit
doporučené zpracování/orientační čas pro pracovní krok po aplikaci/srovnání omítky do roviny
doporučené zpracování/orientační čas pro pracovní krok po aplikaci/navlhčení a rozfilcování povrchu hladítkem
doporučené zpracování/orientační čas pro pracovní krok po aplikaci/vyhlazení povrchu hladítkem
doporučené zpracování/orientační čas pro pracovní krok po aplikaci/strukturování povrchu omítky
doporučené zpracování/orientační čas pro pracovní krok po aplikaci/navlhčení a rozfilcování povrchu hladítkem
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ
piktogram význam
pevnost/pevnostní zatřídění, deklarováno dle ČSN
orientační vydatnost/z pytle je možno vytvořit uvedené množství čerstvé malty
vlastnost materiálu/paropropustnost
vlastnost materiálu/orientační spotřeba
vlastnost materiálu/orientační hodnota paropropustnosti
APLIKACE
piktogram význam
aplikace/zpracování pomocí štětce
aplikace/zpracování pomocí malířského válečku
doporučená zkouška konzistence namíchaného materiálu před litím
nářadí omyjte ihned po použití vodou

Související stránky