Příprava podkladu před lepením

Zvolte vhodnou penetraci

Přilnavost dalších vrstev výrazně ovlivňuje volba odpovídajícího penetračního nátěru. Sprašující a savé podklady je třeba zpevnit, naopak nesavé hladké podklady opatřit vhodným adhezním můstkem.

SAVÉ PODKLADY
Vápenocentové omítky, sádrové omítky (nesmí být vyhlazené), sádrokarton, hrubé, sprašující cementové a lité sádrové potěry opatřete v předstihu cca 12 hodin penetračním nátěrem Hloubková penetrace nebo Tiefengrund.

NESAVÉ, STŘEDNĚ SAVÉ PODKLADY
Beton, hlazené cementové potěry, terasso, starý obklad opatřete v předstihu cca 12 hodin adhezním můstkem BP Unigrund nebo Spezialhaftgrund.


 

Přehled penetrací