Hloubková penetrace

Hloubková penetrace

Hloubková penetrace

Penetrační nátěr určený k zpevnění sprašujících podkladů, snížení jejich savosti a zlepšení přilnavosti před lepením obkladu a dlažby a před aplikací nátěrů. Standardním podkladem jsou silně nasákavé a porézní cementové a sádrové potěry, vápenocementové a sádrové omítky, sdk desky, porobeton. Vhodná pro interier i exterier.

Detaily

Vlastnosti

Zpevňuje sprašující podklady. Připravena k okamžité aplikaci. Propouští vodní páru, rychle vysychá. Bezbarvá. Koncentrát bez obsahu rozpouštědel.

Technické údaje

  • neředí se
  • doba schnutí cca 1 hodina
  • spotřeba: cca 0,1 - 0,15 kg/m2
  • vnitřní i vnější použití

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
Hloubková penetrace 01/2023 technický list
Hloubková penetrace 11/2022 bezpečnostní list PDF
Hloubková penetrace 02/2023 prohlášení o shodě PDF

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Hloubková penetrace Hloubková penetrace 5 kg 5 220575