Opatření Knauf v souvislosti s epidemií COVID-19

Vážení obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci,

s ohledem na současnou situaci COVID-19 v Evropě si Vás dovolujeme informovat, že společnost KNAUF přijala a zavedla opatření k ochraně zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a celého našeho pracovního prostředí, abychom v maximální možné míře zamezili šíření tohoto onemocnění.

Každodenně přehodnocujeme situaci a obecné postupy v úzké koordinaci s doporučeními úřadů. V této souvislosti Vás žádáme o pochopení, že vzhledem ke všem zavedeným opatřením v současné době nemůžeme z důvodu prevence uskutečnit plánovaná osobní setkání.

Objednávky přijímáme a vyřizujeme obvyklým způsobem a jsme k dispozici pro jakékoli dotazy a komunikaci. Náš obchodní tým je pro vás stále telefonicky a elektronicky k dispozici. Vyrábíme v obou výrobních závodech a děláme vše, co je v našich silách, abychom si udrželi naši standardní úroveň služeb a schopnost včas dodat objednané zboží.

Žádáme Vás, abyste omezili návštěvy našich výrobních závodů na absolutně nezbytné minimum.

Při jejich návštěvě jsou zavedena striktní pravidla, která musí být všemi návštěvníky dodržována:


PRAVIDLA VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH

Povinnosti všech osob vstupujících do závodu vyjma zaměstnanců:

 • Každý návštěvník vstupující do závodu Knauf vyplní prohlášení vztahující se ke COVID-19.
 • Každému návštěvníkovi závodu bude změřena teplota. Pokud bude naměřeno 37,1°C a více, bohužel nemůžeme návštěvníka do závodu Knauf vpustit. Týká se i těch osob, které jeví příznaky nachlazení, resp. chřipky.
 • Každý návštěvník si při vstupu do závodu vydezinfikuje ruce, případně i obličej.
 • Nikdo z návštěvníků se nesmí volně pohybovat po závodě.
 • Nepodávejte si prosím ruce.
 • Při komunikaci použijte laskavě respirátor, popř. roušku, chráníte tím sebe i druhé.


Povinnosti řidičů:

 • Řidiči nesmí vstupovat do žádných interních prostor (budov) závodu Knauf, vyjma místnosti pro řidiče, která je vybavena dezinfekčními prostředky.
 • Každému řidiči bude změřena teplota. Pokud bude naměřeno 37,1°C a více, bohužel nemůžeme řidiče do závodu Knauf vpustit. Týká se i těch osob, které jeví příznaky nachlazení, resp. chřipky.
 • Každý řidič musí být vybaven respirátorem nebo rouškou, které musí po dobu působnosti v areálu nosit.
 • Při nakládce musí každý řidič zůstat v kabině nákladního vozidla.
 • Při testování produktu odebere řidič vzorek a umístí jej na určené místo.
 • Každý řidič se může pohybovat v těsné blízkosti nákladního vozidla jen v případě, aby zajistil všechny potřebné kroky pro bezpečnou nakládku/vykládku materiálu. Po zabezpečení se musí vrátit zpět do kabiny.
 • Veškerá komunikace s našimi zaměstnanci, pokud je nezbytná, musí probíhat s odstupem min. 2 m a za použití doporučených OOPP.
 

Chápeme vážnost situace a rizika spojená s tímto onemocněním. Proto věříme, že vzájemný respekt a dodržování těchto opatření pomohou eliminovat rizika přenosu této nákazy nejen na Vás, ale i návazně na Vaše rodiny.

Přejeme všem pevné zdraví!

Knauf Praha, spol. s r.o.

Prohlášení ke stažení PDF