la Biennale di Venezia a Knauf

Technologie Knauf pomohla uskutečnit projekt na la Biennale di Venezia 2016

Na letošním architektonickém bienále v Benátkách vznikl jedinečný architektonický objekt nazvaný „Vara“, který navrhli chilští architekti Sofia von Ellrichshausen a Maurizio Pezo. Architektonické dílo se skládá z deseti kruhových objektů různých velikostí, které jsou navzájem propojeny a je možné jimi procházet. Realizaci díla umožnilo využití lehkých obvodových stěn vyrobených z cementových desek Knauf. 
 
Ve dnech od 28. května do 27. listopadu 2016 se znovu setkávají architekti z celého světa na 15. mezinárodní výstavě architektury - la Biennale di Venezia. Architektonické bienale, které patří k nejvýznamnějším a nejdůležitějším událostem v architektuře, se koná každé dva roky v Benátkách. V letošním roce představuje svá díla 88 účastníků z 37 zemí. Kurátorem letošní výstavy je Alejandro Aravena. Vítěz Pritzkerovy ceny za rok 2016 je rovněž kurátorem projektu „Vara", objektu složeného z deseti kruhových konstrukcí různých velikostí, který navrhlo umělecké a architektonické studio Pezo von Ellrichshausen. Název „Vara“ je odvozen ze staré délkové jednotky, která se běžně používala v 19. století ve Španělsku a na Kubě. Vara odpovídá délce 0,836 m. Právě z tohoto rozměru vycházejí různé poloměry deseti kruhů.
 
Projekt Vara dvou známých architektů představuje symbiózu umění a architektury. Deset kruhových objektů je vzájemně propojeno takovým způsobem, že tvoří labyrint ve tvaru geometrického obrazce a nabízí neopakovatelné proměnlivé pohledy zvenku i zevnitř. Vzájemné uspořádání rozdílných uzavřených prostorů, nepravidelných konkávních a konvexních ploch, jakož i střídání prostorů, které se rozvírají a zase zavírají, a dokonce i úzkých výklenků vytváří fascinující prostorový zážitek.
 
Ve spolupráci s odborníky společnosti Knauf na lehké konstrukce se architekti rozhodli pro systémy suché výstavby, které jsou odolné proti vlivům počasí, a využili je k realizaci svého záměru. Úzká spolupráce a dialog s architekty představují důležitou součást filosofie společnosti Knauf. V souladu s koncepcí "Build Beyond by Knauf“, zavedenou v roce 2013, si společnost Knauf předsevzala, že vytvoří platformu pro prolínání umění a architektury, aby tak poskytla prostor pro vize a nápady. Výsledkem tohoto úsilí je účast na projektu „Vara“.
 
Přednosti inovativních a vysoce výkonných lehkých konstrukcí Knauf hrály významnou úlohu v technické realizaci. Jejich nízká hmotnost, rychlý průběh montáže, odolnost proti atmosférickým vlivům a možnost snadno vyrobit stěny s malým poloměrem zakřivení měly pro tento projekt zásadní význam. Celkem bylo použito více než 400 profilů Knauf CW 100x50x0,8 mm, které byly přišroubovány ve vzdálenosti 40 cm na dřevěné desky, z nichž byly sestaveny základy. Na profily bylo následně upevněno z obou stran více než 1000 m2 desek Knauf Aquapanel® Cement Board Outdoor. Desky byly ohýbány na místě do požadovaného tvaru. Jedinečnou předností cementových desek je možnost jejich ohnutí s malým poloměrem zakřivení. Nebyl tedy problém dosáhnout poloměru zakřivení 0,83 m nejmenšího kruhového prostoru. Nakonec byly spojovací spáry vytmeleny a povrch desek byl nahozen minerální vrchní omítkou odpovídající použitému systému. Jednotlivé kruhové objekty jsou spojeny průchody a vytvářejí jedinečný dojem bludiště, které je tvořeno ohraničeným a otevřeným prostorem.

Foto a text: Knauf Gips KG, Iphofen