Nová školní zahrada v ZŠ Praha -Kbely vzniká i za pomoci Knauf

Knauf dodal materiál na zhotovení betonových patek stolů. Stojí na spolehlivém základu z BN30!

Projekt "Zahrada, kde zpívají kosi" vzniká formou dobrovolnictví pod vedením Anny Kozlové na pozemku ZŠ Praha-Kbely. Rodiče zde budují svépomocí zahradu, kde se děti mohou učit, tvořit, řádit a užívat si kreativní prostředí. Na místě samotném vznikne postupně šest stanovišť, a to ve formě autorských výtvarných děl. Společnost Knauf se do projektu zapojila nejen materáiální podporou, ale i odbornými konzultacemi  a dobrovolnickou prací. Angažovalo se hlavně technické oddělení SOMS a pánové Vladimír Váňa, Richard Kroupa a Josef Vondra při realizaci osobně pomáhali.

Hned na začátku nové zahrady v tzv. venkovní laboratoři jsou umístěny tři velké betonové stoly odloté v jednom kuse do originální plastové formy. Na fotografiích je vidět, jak vznikal poslední z těchto stolů. Vzhledem k tomu, že stoly byly odlity ze spciálního betonu, tak dle statického výpočtu musely být postaveny na zvláštní, ocelí vyztužené betonové patky. navíc bylo potřeba docílit rychlého nárůstu pevnosti, protože času na svépomocnou realizaci za účasti rodičů moc nezbývalo. Proto se pro betonové patky použil rechletuhnoucí beton Knauf BN30, který tento požadavek splňoval. Navíc jeho finální deklarovaná pevnost v tlaku je 50 N/mm2 , což je o mnoho více než požadavek na minimální pevnost podkladního betonu. pro barevnou pigmentaci bylo použito přírodní minerální barvivo (okrové a hnědé), aby se výsledný odstín betonové patky co nejvíce přiblížil barvě okolní plochy.

Na reportáž z instalace se podívejte zde.