Zavěšená příčka aneb nepohyblivá kouřová zábrana

Vyjma odborníků na požární ochranu by málokdo čekal, že kouř může zapříčinit i vznik požáru na místech, kam oheň vůbec nedorazil. Mezi odborníky se tento jev nazývá flash over effect. Kouř z počínajícího požáru se hromadí pod stropem, postupně se jeho množství tlačí níže do místnosti a teplota se zvyšuje jeho hromaděním (tedy přísunem tepelné energie).
Ve chvíli, kdy dosáhne 6500C dochází k výše zmíněnému efektu a hořlavé látky se vznítí samy od sebe bez přispění vlastního plamene.
Aby se tomuto jevu zabránilo, instalují se do stavby mechanické nebo technické prostředky, mezi které patří i tzv. kouřové zábrany bránící pod stropem rozšíření kouře z jednoho úseku do druhého. Právě o kouřové zábrany se nyní  rozšiřuje řešení firmy Knauf.  Konstrukčně se řešení dá přirovnat k zavěšené příčce W111, ale ze slova „zavěšené“ plynou velmi podstatné konstrukční odlišnosti, které se liší výškou kouřové zábrany. Podstatou obou řešení je profil UW 75 přepevněný spolehlivě hmoždinkami do stropní nosné konstrukce.

Pro kouřové zábrany do výšky 1,40 m je možné použít běžný UW profil. Pro výšky zábrany od 1,40 do 3,0 m je nutné použít UW profil z plechu 1,0 mm. Pro správnou funkci UW profilů je důležité, aby byly uchyceny dvěma řadami hmoždinek odpovídající únosnosti (např. DN 6 do betonu) co nejblíže okrajů UW profilu vždy jedna před a druhá za místem upevnění budoucího svislého CW profilu. CW profil je zavěšen na bočnici UW profilu pomocí dvojice šroubů LB 4,2 x 13 mm na každé přírubě. Obdobně je zábrana ukončena u spodní části. Tedy opět UW profilem. Následuje opláštění každé strany kouřové zábrany jednou vrstvou desek Knauf RED tloušťky 12,5 mm uchycených po celém obvodu konstrukce i do svislých CW profilů (osové vzdálenosti šroubů TN 25 jsou 250 mm) a zatmelení tak, jak je to běžné u požárních příček.
Důležitou součástí kouřové zábrany je její zavětrování a to bez ohledu na její délku. Je třeba ji zavětrovat vždy, kdy hrozí tlakové rozdíly v budově. Což v občanských stavbách nastává vždy a u obchodních center zvláště. A kdo tomu nevěří, po zavěšení  první zábrany rychle pochopí. Neustálý pohyb zábrany může vést k únavě materiálu zavěšení.
Zbývá již jen dodat, o jaké požární klasifikaci se zde bavíme. Pro opláštění jednou vrstvou desek RED 12,5 mm z každé strany je klasifikace D600120. Hodnota 120 značí minuty a hodnota 600 teplotu kouře.
 

Související stránky