Hravá architektura s Knaufem

Mateřská škola Treperka

Mateřská škola Treperka a Waldorfská mateřská škola již přivítaly nové předškoláky, kteří tu našli příjemné a hravé prostředí. To je vždy dobrou vizitkou pro všechny zainteresované, od architektonického návrhu až po finální provedení. 

Záměrem bylo postavit novou školku na původním pozemku. To znamenalo, že starý objekt se musí nejprve zbourat. Demolice porobíhala v první polovině roku 2020. Výstavba nového objektu byla dokončena v červnu 2022. Dodavatelem stavby bylo sdružení firem BAK a MBQ. Náklady na realizaci se vyšplhaly na částku 105 milionů korun, přičemž 82 milionů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek financovalo město. Také v tomto případě se Knauf se svými materiály suché výstavby stal jedním z partnerů, zejména kvůli akustickým parametrům příček a podhledů. 

Hravá architektura
Dispoziční řešení novostavby bylo navrženo na základě požadvku rozdělit provoz školky na Mateřskou školu Treperka a Waldorfskou mateřskou školu. Ačkoliv je objekt navržen jako jedna hmota a půdorysně tvoří osmičku, je rozdělen na dva samostatné celky se společným zázemím, které tvoří rozhraní těchto"dvou světů". V duchu současných trendů je budova navržena v pasivním standardu a to znamená, že vytápění a chlazení podlahy a stropu, kde je instalován rozvod media přímo v monolitické stropní desce. Tento nízkoteplotní systém využívá "efekt kostela", neboť betonový strop v sobě kumuluje teplo či chlad, které pak sálavým způsobem předává do interiéru. V případě potřeby je připraven sekundární zdroj tepla, a tím je plynový kotel. Fasáda je z velké části prosklená a je doplněna provětrávanými částmi fasády s obkladem barevných HPL desek. Střecha, ze které vystupují dva kruhové světlíky, slouží jako plocha pro vzduchotechnické jednotky a potřebné rozvody. Interiér obou škol je rozdílný. Zatímco Waldorfská škola klade důraz na přírodní materiály, takže zde najdeme dřevěné podlahy a dřvěné obklady stěn, Treperka vytváří moderní barevné prostředí vhodné pro předškoláky. Nechybí tu pestré barvy stěn a podlahy z přírodního kaučuku. Obě školky mají k dispozici samostatné umývárny. Stavba jako celek je orientována západovýchodním směrem. Atraktivní zaoblení vnějšího pláště minimalizuje vzájené zastínění se sousedními objekty. 

Interiér a systémy Knauf
Suchá výstavba je u novostaveb školních zařízení při konstrukci interiéru vždy atraktivní volbou, a to hned z několika důvodů. Jednak nabízí možnost snadného tvarování hmoty uvnitř objektu, a to rychlostí,  která nemá konkurenci a také nabízí zajímavé akustické vlastnosti, které jsou v těchto zařízeních potřebné. Tvar interiéru tvoří z větší části sádrokartonové konstrukce s dvojitým opláštěním. Při požadavku  na stavební vzduchovou neprůzvučnost 47 dB byly do příček použity vesměs standardní desky Knauf White. Mezi jídelnou, hernou a ložnicí (s rozdílnými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost s maximem 57 dB) jsou postaveny dvojité akustické příčky splňující i požární bezpečnost (Knauf RED Piano.) Napojení bylo vzhledem ke skleněné fasádě řešeno jako kluzné. Ukotvení příček do železobetovnového stropu muselo být provedeno s maximální hloubkou 100 mm vzhledem k přítomnosti topného potrubí systému BKT, situovaného uprostřed betonové desky. Některé příčky, například oddělující umývárny a toalety, jsou rovněž dvojitě opláštěné, ale řešené s dvojitou standardní deskou Knauf White a dvojitou impregnovanou deskou Knauf Green z pohledu prostoru se zvýšeným výskytem vlhkosti. 
Mateřská škola Treperka a Waldorfská mateřská škola již přivítaly nové předškoláky, kteří tu našli příjemné a hravé prostředí. To je vžřdy dobrou vizitkou pro všechny zainteresované, od architektonického návrhu až po finální provedení. 

Mateřská škola Treperka

Pod Vartou 858, Semily


Najít trasu

Související stránky