Národní kolo soutěže Knauf Junior Trophy 2016

V pořadí již sedmý ročník národního kola mezinárodní dovednostní soutěže učňů KNAUF JUNIOR TROPHY proběhl v centrále firmy Knauf ve čtvrtek 28. dubna 2016. Tato soutěž je každoročně pořádána pro učně oboru Montér suchých staveb a skládá se z krátkého teroretického testu a praktické části v trvání 240 minut. V tomto časovém úseku mají soutěžící za úkol postavit konstrukci, která je jim známá z předem obdrženého technického výkresu, takže si mohou její stavbu "natrénovat". V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště.

V letošním roce byla účast sice o něco nižší než v letech předchozích, ale o to lepší byly nejen teoretické znalosti, ale i manuální zručnost účastníků. A kdo nejlépe natrénoval a číslo sedm je pro něho opravdu šťastným? Vítězi se stali Vojtěch Pavlík a Aleš Dostál ze SPŠ stavební z Valašského Meziříčí, kteří se společně se svým mistrem odborného výcviku Stanislavem Mrázkem zúčastní mezinárodního kola této soutěže, které proběhne 7. - 11. června letošního roku v hlavním městě Litvy Vilniusu. Držmě oběma pěsti v mezinárodním souboji!

Pro úplnost dodejme, že druhou příčku obsadili Martin Vodička a Dominik Smejkal ze SŠ polytechnické Brno, Jílová; na třetím místě se umístili Marcel Mann a Ladislav Vajsochr ze SŠ polytechnické České Budějovice a těsně za nimi Michal Krejčí a Jan Krzák z Chomutova, SOŠ energetické a stavební.

Všem účastníkům za jejich nasazení děkujeme a doufáme, že budou inspirovat další zájemce o obor suché výstavby.